Xəbərlər və mətbu məlumatlar


2021-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı22.04.2021
  
  Muxtar respublikada çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və sosial sahənin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər “İxrac ili” elan edilmiş 2021-ci ilin ilk rübündə də davam etdirilmişdir.
  2021-ci ilin ilk rübündə inkişafı xarakterizə edən əsas göstərici kimi ümumi daxili məhsul istehsalı 557 milyon 426 min 300 manat olmuşdur ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 0,6 faiz çoxdur.
İstehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən xidmətlərin qiymət indeksləri19.04.2021

  Azərbaycan Respublikası üzrə istehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən xidmətlərin qiymət indeksləri

2021-ci ilin yanvar-mart ayları üzrə makroiqtisadi göstəricilər12.04.2021

  İqtisadi fəaliyyətin bütün sahələri üzrə makroiqtisadi göstəricilər haqqında məlumat

Sənaye muxtar respublika iqtisadiyyatının lokomotividir 07.04.2021
 
   Muxtar respublikada davamlı inkişafın təmin edilməsində mühüm sahələrdən biri də sənayedir. Son dövrlər bu sahədə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər, uğurlu investisiya siyasəti, sahibkarlığın inkişafına göstərilən dövlət qayğısı yeni məhsul növlərinin istehsalını təmin etmiş, daxili tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsinə,...
 
-[ 1 ]- 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •