Təhlil materialları və son məlumatlar


2014-cü ilin yanvar-iyul ayları üzrə sosial-iqtisadi inkişaf20.08.2014
İqtisadi inkişafın əsas göstəricisi kimi 1 milyard 203 milyon 308 min 900 manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2013-cü ilin yanvar-iyul ayları ilə müqayisədə 0,8 faiz çoxdur. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2013-cü ilin yanvar-iyul ayları ilə müqayisədə...
Əkinə yararlı torpaq sahələri tam şəkildə əkin dövriyyəsinə qatılmışdır 15.07.2014
Etibarlı ərzaq təminatı muxtar respublikada iqtisadi sabitliyin və sosial dayanıqlığın başlıca şərti, o cümlədən iqtisadi təhlükəsizliyimizin mühüm komponentlərindən biridir. Bu istiqamətdə həyаtа kеçirilən islаhаtlаr muxtar rеspublikа əhаlisinin kеyfiyyətli ərzаq məhsullаrı ilə təmin оlunmаsını, kənd təsərrüfаtının bütün sаhələrinin inkişаfını...
2014-cü ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı 12.07.2014
Muxtar respublikada həyata keçirilən sosial və iqtisadi islahatların uğurlu nəticələri Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illiyinin qeyd olunduğu və “Muxtariyyət ili” elan edilmiş 2014-cü ilin ilk yarımili ərzində də qorunub saxlanılmışdır. Cari ilin ötən dövründə ən mühüm hadisələrdən biri ölkə başçısı...
2014-cü ilin yanvar-may ayları üzrə sosial-iqtisadi inkişaf13.06.2014
İqtisadi inkişafın əsas göstəricisi kimi 783 milyon 975 min manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2013-cü ilin yanvar-may ayları ilə...
 
-[ 1 ]- 2  3  4  5  6 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •