Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Əhalinin səmərəli məşğulluğu təmin edilib02.09.2020
Muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahələrdə həyata keçirilən mühüm tədbirlər, yeni istehsal və xidmət sahələrinin istifadəyə verilməsi, iş yerlərinin açılması əhalinin səmərəli məşğulluğunu təmin etmiş, həyat səviyyəsini...


2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı22.08.2020
 
  Muxtar respublikada 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında 1 milyard 574 milyon 282 min 900 manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,6 faiz çoxdur.


Muxtar respublikada taxıl biçini başa çatmışdır15.08.2020
 
 Muxtar respublikada etibarlı ərzaq təminatının yaradılması dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biridir. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm sahələrdən biri olan taxılçılıq kənd təsərrüfatının əsasını təşkil edib əhalinin...
Statistika işinin təkmilləşdirilməsi günün tələbidir14.08.2020
  
  Müasir dünyada baş verən sosial-iqtisadi proseslər cəmiyyətin statistikaya olan tələbini də gündən-günə artırır. Bu baxımdan statistikanın inkişaf istiqamətinin düzgün müəyyən olunmasıhər bir ölkə üçün çox vacibdir.

 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 -[ 10 ]- 11  12  13  14  15  16  17  18 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •