Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Sənaye muxtar respublika iqtisadiyyatının lokomotividir 07.04.2021
 
   Muxtar respublikada davamlı inkişafın təmin edilməsində mühüm sahələrdən biri də sənayedir. Son dövrlər bu sahədə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər, uğurlu investisiya siyasəti, sahibkarlığın inkişafına göstərilən dövlət qayğısı yeni məhsul növlərinin istehsalını təmin etmiş, daxili tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsinə,...
2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı19.03.2021
  
  Muxtar respublikada 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında 369 milyon 178 min 100 manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,3 faiz çoxdur.
  Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,7 faiz artaraq 799,8 manata çatmışdır.

2021-ci ilin yanvar-fevral ayları üzrə makroiqtisadi göstəricilər12.03.2021
  
  İqtisadi fəaliyyətin bütün sahələri üzrə makroiqtisadi göstəricilər haqqında məlumat

Muxtar respublikanın enerji təhlükəsizliyi diqqətdə saxlanılır11.03.2021
  
  Müasir dövrdə dayanıqlı və keyfiyyətli enerji təchizatı hər bir ölkənin davamlı inkişafının təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Muxtar respublikada da dövlət siyasətinin əsasını təşkil edən enerji təhlükəsizliyi tədbirləri daim diqqətdə saxlanılmış, yeni güclərin yaradılması və infrastrukturun yenilənməsi istiqamətində...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 -[ 10 ]- 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •