Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Azərbaycan Respublikası üzrə istehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən xidmətlərin qiymət indeksləri18.03.2020

 Azərbaycan Respublikası üzrə istehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən xidmətlərin qiymət indeksləri

2020-ci ilin yanvar-fevral ayları üzrə makroiqtisadi göstəricilər14.03.2020
 
 İqtisadi fəaliyyətin bütün sahələri üzrə ümumi inkişafı əks etdirən makroiqtisadi göstəricilər haqqında məlumat

Muxtar respublikada sənayenin inkişaf tempi qorunur14.03.2020
Müasir və dayanıqlı iqtisadiyyatın yaradılması üçün sənayenin inkişafı əsas şərtdir. Sənaye maddi nemətlərin hasil edildiyi və bu nemətlərin, həmçinin kənd təsərrüfatı məhsullarının emalının həyata keçirildiyi mühüm fəaliyyət sahəsi olub iqtisadiyyatın lokomotivi rolunu oynayır.

Turizm sahəsinə diqqət davamlı xarakter almışdır04.03.2020
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq muxtar respublikada həyata keçirilən mühüm tədbirlər nəticəsində əldə olunmuş davamlı inkişaf, aparılan...

 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 -[ 11 ]- 12  13  14  15 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •