Mətbu məlumatlar


2012-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı05.11.2012
İqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin məhdud olduğu şəraitdə muxtar respublikada optimal islahat istiqaməti kimi mövcud potensialdan səmərəli istifadə əsasında yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyulmuşdur. Təmin olunmuş yüksək inkişaf meylləri özünü ...
İnkişafın Naxçıvan modeli : blokadadan möhtəşəm tərəqqiyə doğru04.11.2012
Blokada şəraitində yaşayan, bu səbəbdən də Azərbaycanın digər ərazilərindən tədric olunan Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli inkişafına göstərilən diqqət və qayğının əsası müstəqil Azərbaycanın qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur.
Naxçıvan : inkişafın yeni mərhələsi03.11.2012
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni inkişaf mərhələsi öz başlanğıcını Ali Məclisin 1995-ci il dekabrın 16-da keçirilmiş sessiyasından götürür. Məhz həmin sessiyada Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin Sədri seçilmiş cənab Vasif Talıbov 1969-cu ildən başlanan Heydər Əliyev quruculuq və inkişaf yolunun ağır blokada şəraitində yaşayan...
İnkişafın 20 ili02.11.2012
Tarix dəfələrlə sübut etmişdir ki, xalqın əvəzsiz milli sərvəti olan müstəqilliyin qorunması onun əldə edilməsindən qat-qat ağır və mürəkkəb vəzifədir. Təəssüf ki, 1991-1993-cü illərdə dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi istiqamətində heç bir iş aparılmadı. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin keçdiyi yeni mərhələdə ölkənin iqtisadi, siyasi maraqları, təhlükəsizliyi, ərazi bütövlüyünün...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 -[ 12 ]- 13  14  15 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •