Xəbərlər və mətbu məlumatlar


2019-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı30.01.2020
Muxtar respublikada iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sosial sahənin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 2019-cu ildə də davam etdirilmiş, yüksək nəticələr qazanılmışdır. Əldə olunmuş uğurların davamlılığının qorunub saxlanılması və artan əhali tələbatına uyğun olaraq iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafının təmin ...
İstehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən xidmətlərin qiymət indeksləri24.01.2020
İstehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən xidmətlərin qiymət indeksləri haqqında
2019-cu il üzrə makroiqtisadi göstəricilər21.01.2020
İqtisadi fəaliyyətin bütün sahələri üzrə ümumi inkişafı əks etdirən makroiqtisadi göstəricilər haqqında məlumat
İnformasiya və rabitə sahəsinin inkişafı təmin edilib14.12.2019
Muxtar respublikada iqtisadi və sosial həyatın bütün sahələrində müasir texnologiyalardan səmərəli istifadə ümumi inkişafı sürətləndirmiş, informasiya cəmiyyətinin formalaşmasına yeni stimul yaratmışdır.
Son dövrlərdə muxtar respublikada mobil rabitə operatorlarının fəaliyyətinin təşkili, mövcud fiber-optik kabel xətlərinin çəkilişi, 4G və “Naxtel” simsiz telefon xidmətinin istifadəyə verilməsi, Naxçıvan Dövlət Televiziya və...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 -[ 13 ]- 14  15 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •