Mətbu məlumatlar


Dinamik əhali artımı demoqrafik siyasətin səmərəliliyini təsdiqləyir01.11.2012
Naxçıvan Muxtar Respublikasında ailə-nikah, doğum, ölüm, təbii artım, insanların sağlamlılığının mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi, əhalinin məşğulluq və həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, ömrünün uzadılması, miqrasiya ...
Naxçıvan: inkişafın 15 ili30.10.2012
1993-cü ildə xalqın istəyi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdan ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərliyinin birinci dövründə başladığı işləri ardıcıl olaraq davam etdirdi. İlk növbədə ictimai-siyasi sabitlik təmin edilməklə yanaşı, demokratik, qüdrətli dövlət ...
Möhtəşəm quruculuğun 15 ili29.10.2012
Muxtar respublikamızın müasir tarixində son 15 il yeni intibah mərhələsi kimi yadda qaldı. Zaman etibarilə o qədər də böyük olmayan bu müddət ictimai tərəqqi, iqtisadi inkişaf və sosial islahatlar yolunda əzmlə addımlayaraq muxtar dövlət ...
17 oktyabr Ümumdünya Yoxsulluqla Mübarizə Günüdür27.10.2012
Bu günün tarixi 1987-ci ildən başlayır. 23 il əvvəl oktyabr ayının 17-də yüz minə yaxın insan 1948-ci ildə İnsan Haqları Haqqında Ümumi Deklarasiyanın imzalandığı Parisin Trokadero meydanına toplaşmışdı. Məqsəd bütün dünyadakı yoxsullara...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 -[ 13 ]- 14  15 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •