Xəbərlər və mətbu məlumatlar


2021-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı22.04.2021
 Muxtar respublikada çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və sosial sahənin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər “İxrac ili” elan edilmiş 2021-ci ilin ilk rübündə də davam etdirilmişdir.
  2021-ci ilin ilk rübündə inkişafı xarakterizə edən əsas göstərici kimi ümumi daxili məhsul istehsalı 557 milyon 426 min 300 manat olmuşdur ki,...
Sənaye muxtar respublika iqtisadiyyatının lokomotividir 07.04.2021
 
   Muxtar respublikada davamlı inkişafın təmin edilməsində mühüm sahələrdən biri də sənayedir. Son dövrlər bu sahədə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər, uğurlu investisiya siyasəti, sahibkarlığın inkişafına göstərilən dövlət qayğısı yeni məhsul növlərinin istehsalını təmin etmiş, daxili tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsinə,...
2021-ci ilin yanvar-fevral ayları üzrə makroiqtisadi göstəricilər12.03.2021
  
  İqtisadi fəaliyyətin bütün sahələri üzrə makroiqtisadi göstəricilər haqqında məlumat

Muxtar respublikanın enerji təhlükəsizliyi diqqətdə saxlanılır11.03.2021
  
  Müasir dövrdə dayanıqlı və keyfiyyətli enerji təchizatı hər bir ölkənin davamlı inkişafının təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Muxtar respublikada da dövlət siyasətinin əsasını təşkil edən enerji təhlükəsizliyi tədbirləri daim diqqətdə saxlanılmış, yeni güclərin yaradılması və infrastrukturun yenilənməsi istiqamətində...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 -[ 14 ]- 15  16  17  18  19  20  21  22  23 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •