Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Taxıl biçini14.07.2020
  
Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 13 iyul 2020-ci il tarixə taxıl biçininin gedişinə dair məlumat

Muxtar respublikada əkin dövriyyəsi artmışdır02.07.2020

   Muxtar respublikada son dövrlər qəbul olunmuş Dövlət proqramlarının uğurlu icrası, keyfiyyətli toxum növlərinin istehsalı, məhsul istehsalçılarına güzəştli şərtlərlə kreditlərin və texnikaların verilməsi aqrar sahənin əsasını təşkil edən bitkiçilik məhsullarının istehsalında davamlı artımı təmin etmişdir.
 
İstehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən xidmətlərin qiymət indeksləri12.06.2020

  Azərbaycan Respublikası üzrə istehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən xidmətlərin qiymət indeksləri
Muxtar respublikanın enerji təhlükəsizliyi diqqətdə saxlanılır03.06.2020
  
Muxtar respublikada cəmiyyətin normal fəaliyyətinin və davamlı inkişafının təmin olunmasında dayanıqlı və keyfiyyətli enerji təchizatı mühüm rol oynayır. Son illər bu mühüm sahənin inkişafı istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilmiş, yeni güclər yaradılmış, infrastruktur yenilənmişdir. Yeni yaradılmış güclər daxili istehlakı tam ödəməklə yanaşı, muxtar respublikanı enerji idxalından...

 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 -[ 14 ]- 15  16  17  18 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •