Xəbərlər və mətbu məlumatlar


İxracın artımı iqtisadi gücün əsas göstəricisidir09.06.2018
 Son illər muxtar respublikada həyata keçirilmiş iqtisadi siyasət nəticəsində mühüm nailiyyətlər əldə olunub, iqtisadiyyat şaxələndirilib, yeni məhsul növlərinin istehsalı təmin edilib. Muxtar respublikanın kompleks inkişafının təmin olunmasında qəbul edilmiş...
Sənayeləşmə siyasəti muxtar respublikada uğurla həyata keçirilir16.05.2018
Muxtar respublikamızda yaradılmış əlverişli mühit, enerji və nəqliyyat infrastrukturunun yenilənməsi, xammal resurslarının mövcudluğu iqtisadiyyatın əsas hissəsi olan sənayenin davamlı inkişafını təmin etmişdir. Həyata keçirilən məqsədli investisiya siyasəti, sahibkarlıq...
2018-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı19.04.2018
 Muxtar respublikanın dayanıqlı və davamlı inkişafının təmin olunması istiqamətində cari ilin ötən dövründə mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, yüksək nəticələr əldə olunmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında ümumi daxili məhsul istehsalı 524 milyon 186 min manatdan artıq olmuşdur ki, bu da bir il öncəki müvafiq göstəricidən ...
Muxtar respublikada əhali artımı davam edir10.03.2018
 Muxtar respublikada həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların səmərəliliyi əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etməklə yanaşı, demoqrafik proseslərə də müsbət təsir göstərmişdir. yanvar 2018-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı 2007-ci ilin sonu ilə müqayisədə 60 min 994 nəfər artaraq...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 -[ 14 ]- 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •