Təhlil materialları və son məlumatlar


2011-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı13.03.2012
Ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafı fonunda əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşması, dövlətin sosial islahatları intensivləşdirməsi, sahibkarlıq subyektlərinin sayının davamlı olaraq artması, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, ...
2011-ci ilin ilk doqquz ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı29.11.2011
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşdırılması istiqamətində ölkəmizdə həyata keçirilən irimiqyaslı tədbirlər üzrə qazanılmış uğurlar daha da möhkəmləndirilmiş, makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmış,...
2011-ci ilin ilk yarımilində Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı20.11.2011
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşdırılması istiqamətində muxtar respublikamızda həyata keçirilən irimiqyaslı tədbirlər cari ilin ilk yarısında da real sektorun davamlı inkişafına,...
2011-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı04.08.2011
Tərəqqi dövrünü yaşayan Azərbaycan tarix üçün kifayət qədər qısa sayıla biləcək zaman kəsiyində böyük inkişaf yolu keçmiş, əldə olunmuş sosial-iqtisadi nailiyyətlər fonunda həm regionda, həm də dünya coğrafiyasında aparıcı mövqe qazanmışdır.
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 -[ 14 ]- 15 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •