Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Rəsmi statistikanın inkişafı üzrə dövlət proqramının icrası davam etdirilir27.07.2019
  Muxtar respublikada artan əhali tələbatına uyğun olaraq həyata keçirilən mühüm tədbirlər, yaradılan istehsal və xidmət sahələri, sosial sahədə əldə olunan uğurlar iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini, davamlı və dinamik inkişafı təmin edib.
    İqtisadi və sosial sahələrdə baş verən dəyişikliklərin qeydə...
Torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə qatılması prosesi uğurla davam etdirilir24.07.2019
  Muxtar respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin və özünüməşğulluğun təmin olunmasında əsas sahələrdən biri olan kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində həyаtа kеçirilən kompleks islаhаtlаr, qəbul edilmiş dövlət proqramlarının uğurlu icrası, subsidiyaların verilməsi, müasir texnologiyaların tətbiqi, meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin texniki imkanlarının genişləndirilməsi, keyfiyyətli toxum növləri...
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı19.07.2019
  Muxtar respublikada iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sosial sahənin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında da davam etdirilmiş, yüksək nəticələr qazanılmışdır.
  Əldə olunmuş uğurların davamlılığının qorunub saxlanılması və artan əhali tələbatına uyğun olaraq iqtisadiyyatın çoxşaxəli ...
Cari ilin oktyabr ayında əhalinin növbəti siyahıya alınması keçiriləcəkdir17.07.2019
 
 Muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahələrdə həyata keçirilən mühüm tədbirlər əhalinin rifah halının yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərməklə yanaşı, demoqrafik göstəricilərin də pozitivliyini təmin edib.
  Əhali haqqında demoqrafik, iqtisadi və sosial məzmunlu...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 -[ 15 ]- 16  17  18  19  20  21 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •