Xəbərlər və mətbu məlumatlar


2020-ci ilin yanvar-fevral ayları üzrə makroiqtisadi göstəricilər14.03.2020
 
 İqtisadi fəaliyyətin bütün sahələri üzrə ümumi inkişafı əks etdirən makroiqtisadi göstəricilər haqqında məlumat

Muxtar respublikada sənayenin inkişaf tempi qorunur14.03.2020
Müasir və dayanıqlı iqtisadiyyatın yaradılması üçün sənayenin inkişafı əsas şərtdir. Sənaye maddi nemətlərin hasil edildiyi və bu nemətlərin, həmçinin kənd təsərrüfatı məhsullarının emalının həyata keçirildiyi mühüm fəaliyyət sahəsi olub iqtisadiyyatın lokomotivi rolunu oynayır.

Turizm sahəsinə diqqət davamlı xarakter almışdır04.03.2020
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq muxtar respublikada həyata keçirilən mühüm tədbirlər nəticəsində əldə olunmuş davamlı inkişaf, aparılan...

2020-ci ilin yanvar ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı22.02.2020

 Muxtar respublikada 2020-ci ilin yanvar ayında 173 milyon 71 min 900 manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1 faiz çoxdur.

 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 -[ 15 ]- 16  17  18 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •