Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı01.03.2018
 Muxtar respublikada iqtisadi potensialın gücləndirilməsi, sosial sahənin inkişafı istiqamətində yeni istehsal və xidmət sahələri yaradılır, səmərəli məşğulluq təmin edilir. Həyata keçirilən tədbirlər bütün yaşayış məntəqələrini əhatə etməklə yanaşı muxtar respublikanın paytaxtının da müasirliyə qovuşmasına...
Muxtar respublikada arıçılıq inkişaf etdirilir07.02.2018
 Əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində, səmərəli məşğulluğun və emal müəssisələrinin xammalla təchiz edilməsində mühüm yer tutan kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı üzrə mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Kənd təsərrüfatının yüksək gəlir gətirən sahələrindən biri olan arıçılıq əhalinin özünüməşğulluğunun...
Davamlı inkişaf və sosial rifah əhalinin alıcılıq qabiliyyətini artırmışdır30.01.2018
 Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər muxtar respublikamıza tərəqqi, əhaliyə firavanlıq və yüksək rifah bəxş etmişdir. Davamlı inkişafın təmin olunmasında muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul olunmuş...
2017-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı23.01.2018
 Muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahələrdə qazanılmış uğurlar 2017-ci ildə də qorunub saxlanılmış, çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və sosial sahənin inkişafı üzrə mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. 2017-ci ilin ən mühüm hadisələrindən biri ölkə Prezidenti...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 -[ 15 ]- 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •