Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Sənayeləşmə siyasəti muxtar respublikada uğurla həyata keçirilir16.05.2018
Muxtar respublikamızda yaradılmış əlverişli mühit, enerji və nəqliyyat infrastrukturunun yenilənməsi, xammal resurslarının mövcudluğu iqtisadiyyatın əsas hissəsi olan sənayenin davamlı inkişafını təmin etmişdir. Həyata keçirilən məqsədli investisiya siyasəti, sahibkarlıq...
2018-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı19.04.2018
 Muxtar respublikanın dayanıqlı və davamlı inkişafının təmin olunması istiqamətində cari ilin ötən dövründə mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, yüksək nəticələr əldə olunmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında ümumi daxili məhsul istehsalı 524 milyon 186 min manatdan artıq olmuşdur ki, bu da bir il öncəki müvafiq göstəricidən ...
Şərur rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı04.04.2018
 Muxtar respublikanın hərtərəfli inkişafında xüsusi payı olan Şərur rayonu bu gün özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Əhalisinin sayına görə muxtar respublikanın ən böyük yaşayış məntəqəsi olan Şərur rayonunda əldə uğurlar, dinamik və davamlı inkişaf əhalinin yaşayış səviyyəsini...
Muxtar respublikanın enerji təhlükəsizliyi təmin olunmuşdur14.03.2018
 Elektrik enerjisi cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafında və tərəqqisində mühüm rol oynayır. Bu istiqamətdə muxtar respublikada müasir elektrik stansiyaları yaradılır, maddi-texniki baza gücləndirilir. Belə ki, 2006-cı ildə Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyasında dizel yanacağı ilə işləyən enerji turbinləri təbii qazla işləmə rejiminə keçirilmiş, ümumi gücü...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 -[ 16 ]- 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •