Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Muxtar respublikada ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazası gücləndirilməkdədir14.06.2017
 Təhsil insanların fikir və düşüncələrinin, həyata baxışlarının formalaşmasında, dəyişməsində müstəsna rol oynayan mühüm sahədir. Hər bir ölkənin, cəmiyyətin inkişafında təhsilin rolu böyükdür. Bu gün özünün inkişaf dövrünü yaşayan ölkəmizdə əsas strateji vəzifə sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunması və əhalinin həyat...
Muxtar respublikada heyvandarlığın inkişafı üzrə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir09.06.2017
  Kənd təsərrüfatı muxtar respublika iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi olub, əhalinin səmərəli məşğulluğunun və özünüməşğulluğunun təmin edilməsində mühüm sahədir. Muxtar respublikada bütün sahələrlə yanaşı, kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı da ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə...
Sənayenin dinamik inkişafı təmin edilmişdir06.06.2017
 Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq bu gün muxtarrespublikamızda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sosial sahənin inkişafı istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, güclü iqtisadiyyatın yaradılması üçün sənayenin inkişafı əsas şərtdir. Bu istiqamətdə dövlət...
Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə müəyyənləşdirilmiş tədbirlərin icrası uğurla davam etdirilir  16.05.2017
  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq ölkəmizdə müasir iqtisadiyyatın qurulması və sosial sahənin inkişafı istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. İqtisadi və sosial sahələrin kompleks şəkildə inkişafı məqsədilə...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 -[ 20 ]- 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •