Xəbərlər və mətbu məlumatlar


İnformasiya və rabitə xidmətlərinin inkişafı diqqət mərkəzindədir07.10.2017
 Müasir dövrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları hər bir ölkənin, cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatına geniş şəkildə nüfuz edib. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində müəyyənləşdirdiyi strategiya Naxçıvan Muxtar Respublikasında...
2017-ci ilin yanvar-avqust ayları üzrə sosial-iqtisadi inkişaf20.09.2017
 Muxtar respublikada 2017-ci ilin yanvar-avqust aylarında 1 milyard 705 milyon 749 min 400 manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,7 faiz çoxdur. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə...
Muxtar respublikada bütün sahələrdə infrastruktur yenilənir13.09.2017
 Makroiqtisadi sabitliyin, iqtisadi artımın təmin olunmasında, sosial sahənin inkişafında investisiya qoyuluşları mühüm yer tutur. Muxtar respublikada son illər ərzində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bütün sahələrdə infrastruktur yenilənmiş, yeni iş yerləri açılmış, əhalinin həyat səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır. Heç...
Bu il muxtar respublikada taxıl əkini sahələrindən 93 min tondan artıq məhsul tədarük olunmuşdur30.08.2017
 Kənd təsərrüfatı muxtar respublika iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi olub, əhalinin səmərəli məşğulluğunun və özünüməşğulluğunun təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Muxtar respublikada bütün sahələrlə yanaşı, kənd təsərrüfatının inkişafı da ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz müstəqilliyimizin ilk illərində...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 -[ 21 ]- 22  23  24  25  26  27  28 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •