Xəbərlər və mətbu məlumatlar


2017-ci ilin yanvar-may ayları üzrə sosial-iqtisadi inkişaf22.06.2017
 Muxtar respublikada 2017-ci ilin yanvar-may aylarında 927 milyon 928 min 400 manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,9 faiz çoxdur. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4 faiz artaraq 2063 manata çatmışdır.
Muxtar respublikada ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazası gücləndirilməkdədir14.06.2017
 Təhsil insanların fikir və düşüncələrinin, həyata baxışlarının formalaşmasında, dəyişməsində müstəsna rol oynayan mühüm sahədir. Hər bir ölkənin, cəmiyyətin inkişafında təhsilin rolu böyükdür. Bu gün özünün inkişaf dövrünü yaşayan ölkəmizdə əsas strateji vəzifə sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunması və əhalinin həyat...
Muxtar respublikada heyvandarlığın inkişafı üzrə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir09.06.2017
  Kənd təsərrüfatı muxtar respublika iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi olub, əhalinin səmərəli məşğulluğunun və özünüməşğulluğunun təmin edilməsində mühüm sahədir. Muxtar respublikada bütün sahələrlə yanaşı, kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı da ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə...
Sənayenin dinamik inkişafı təmin edilmişdir06.06.2017
 Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq bu gün muxtarrespublikamızda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sosial sahənin inkişafı istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, güclü iqtisadiyyatın yaradılması üçün sənayenin inkişafı əsas şərtdir. Bu istiqamətdə dövlət...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 -[ 22 ]- 23  24 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •