Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Turizm sahəsinə diqqət davamlı xarakter almışdır04.03.2020
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq muxtar respublikada həyata keçirilən mühüm tədbirlər nəticəsində əldə olunmuş davamlı inkişaf, aparılan...

Muxtar respublikada əhalinin dinamik artımı davam edir15.02.2020
  Son illər muxtar respublikanın sosial-iqtisadi həyatında əldə olunmuş davamlı inkişaf, həyata keçirilən islahatların səmərəliliyi əhalinin yaşayış səviyyəsinin...

Davamlı inkişaf və sosial rifah əhalinin alıcılıq qabiliyyətini artırmışdır11.02.2020
Muxtar respublikada səmərəli məşğulluğun və özünüməşğulluğun təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə yeni imkanlar yaratmış, ümumi inkişafı daha da sürətləndirmişdir. Görülmüş işlərin nəticəsi olaraq 2019-cu ildə muxtar respublikada ümumi daxili məhsul istehsalı...
2019-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı30.01.2020
Muxtar respublikada iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sosial sahənin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 2019-cu ildə də davam etdirilmiş, yüksək nəticələr qazanılmışdır. Əldə olunmuş uğurların davamlılığının qorunub saxlanılması və artan əhali tələbatına uyğun olaraq iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafının təmin ...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 -[ 22 ]- 23 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •