Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Muxtar respublikada arıçılıq sahəsi inkişaf etdirilir11.03.2017
 Son dövrlər muxtar respublikada əhalinin keyfiyyətli yerli ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, yeni istehsal və xidmət sahələri yaradılmış, səmərəli məşğulluq təmin təmin edilmişdir. Əhalinin özünüməşğulluğunun təmin edilməsində mühüm yer tutan arıçılığın...
Muxtar respublikanın enerji təhlükəsizliyi təmin edilmişdir   08.03.2017
   Elektrik enerjisi cəmiyyətin, hər hansı bir ölkənin tərəqqisində, sosial-iqtisadi inkişafında mühərrik rolunu oynayan mühüm amildir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da bu sahənin inkişafı üzrə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir, müasir elektrik stansiyaları yaradılır, maddi-texniki baza gücləndirilir. Bu istiqamətdə 2006-cı ildə Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyasında dizel yanacağı ilə işləyən...
Muxtar respublika sakinlərinin alıcılıq qabiliyyəti artmışdır04.03.2017
    Muxtar respublikada artan əhali tələbatına uyğun olaraq yeni istehsal və xidmət sahələrinin yaradılması, səmərəli məşğulluğun təmini üzrə ardıcıl tədbirlər davam etdirilir. İqtisadi və sosial sahələrin inkişafı üzrə həyata keçirilən mühüm tədbirlər bütün makroiqtisadi göstəricilərin pozitiv meyilliliyini təmin etmiş, yüksək nəticələr əldə...
Muxtar respublikada əhalinin dinamik artımı davam edir28.02.2017
   Muxtar respublikada əhalinin səmərəli məşğulluğu, həyat və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə keçirilən tədbirlər demoqrafik proseslərə müsbət təsir göstərmiş, əhali artımının dinamikliyi təmin edilmişdir.Muxtar respublikada 1 yanvar 2017-ci il tarixə əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 4 min 720 nəfər artaraq 449 min 143 nəfər təşkil etmişdir. Hazırda muxtar respublika əhalisinin 49,9 faizini...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 -[ 22 ]- 23  24  25  26  27  28  29  30  31 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •