Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Əkinə yararlı torpaq sahələri tam şəkildə əkin dövriyyəsinə qatılmışdır 15.07.2014
Etibarlı ərzaq təminatı muxtar respublikada iqtisadi sabitliyin və sosial dayanıqlığın başlıca şərti, o cümlədən iqtisadi təhlükəsizliyimizin mühüm komponentlərindən biridir. Bu istiqamətdə həyаtа kеçirilən islаhаtlаr muxtar rеspublikа əhаlisinin kеyfiyyətli ərzаq məhsullаrı ilə təmin оlunmаsını, kənd təsərrüfаtının bütün sаhələrinin inkişаfını...
2014-cü ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı 12.07.2014
Muxtar respublikada həyata keçirilən sosial və iqtisadi islahatların uğurlu nəticələri Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illiyinin qeyd olunduğu və “Muxtariyyət ili” elan edilmiş 2014-cü ilin ilk yarımili ərzində də qorunub saxlanılmışdır. Cari ilin ötən dövründə ən mühüm hadisələrdən biri ölkə başçısı...
2013-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı 30.01.2014
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi “Heydər Əliyev ili” elan edilmiş 2013-cü il ərzində də muxtar respublikamızın iqtisadi və sosial həyatında dinamik inkişaf prosesləri uğurla davam...  
Aktiv məskunlaşma və əhali gəlirlərinin davamlı artımı yaxın illərdə mənzil bazarı üzrə qiymətlərin daha da bahalaşacağından xəbər verir 27.09.2013

Hazırkı dünya təcrübəsində inzibati ərazilərdə insanların məskunlaşma səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, miqrasiya və əhali gəlirləri dinamikasının aşkarlanması məqsədilə müxtəlif metodlardan, o...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 -[ 23 ]- 24  25  26 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •