Xəbərlər və mətbu məlumatlar


İnkişafın 20 ili02.11.2012
Tarix dəfələrlə sübut etmişdir ki, xalqın əvəzsiz milli sərvəti olan müstəqilliyin qorunması onun əldə edilməsindən qat-qat ağır və mürəkkəb vəzifədir. Təəssüf ki, 1991-1993-cü illərdə dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi istiqamətində heç bir iş aparılmadı. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin keçdiyi yeni mərhələdə ölkənin iqtisadi, siyasi maraqları, təhlükəsizliyi, ərazi bütövlüyünün...
Dinamik əhali artımı demoqrafik siyasətin səmərəliliyini təsdiqləyir01.11.2012
Naxçıvan Muxtar Respublikasında ailə-nikah, doğum, ölüm, təbii artım, insanların sağlamlılığının mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi, əhalinin məşğulluq və həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, ömrünün uzadılması, miqrasiya ...
Naxçıvan: inkişafın 15 ili30.10.2012
1993-cü ildə xalqın istəyi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdan ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərliyinin birinci dövründə başladığı işləri ardıcıl olaraq davam etdirdi. İlk növbədə ictimai-siyasi sabitlik təmin edilməklə yanaşı, demokratik, qüdrətli dövlət ...
17 oktyabr Ümumdünya Yoxsulluqla Mübarizə Günüdür27.10.2012
Bu günün tarixi 1987-ci ildən başlayır. 23 il əvvəl oktyabr ayının 17-də yüz minə yaxın insan 1948-ci ildə İnsan Haqları Haqqında Ümumi Deklarasiyanın imzalandığı Parisin Trokadero meydanına toplaşmışdı. Məqsəd bütün dünyadakı yoxsullara...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 -[ 25 ]- 26 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •