Xəbərlər və mətbu məlumatlar


2015-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı16.10.2015
    Muxtar respublikada çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması, yeni istehsal və xidmət sahələrinin yaradılması, sosial sahənin inkişafı üzrə həyata keçirilən tədbirlər cari ilin doqquz ayı ərzində də davam etdirilmişdir. Bu dövr ərzində sosial-iqtisadi inkişafı xarakterizə edən ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi bir il öncəyə nisbətdə 5,7 faiz artaraq 1 milyard 751 milyon 523 min manat təşkil etmiş, ...
Muxtar respublikada əhalinin dinamik artımı davam edir14.08.2015
  Muxtar respublikada son dövrlər ərzində iqtisadi və sosial sahələrdə aparılmış məqsədyönlü tədbirlər ümumi inkişafa təkan vermiş, yeni istehsal və xidmət sahələri yaradılmış, səmərəli məşğulluq təmin edilmişdir. Əhalinin həyat və məişət şəraitinin yaxşılaşması, cəmiyyətin əsas özəyi kimi ailənin dövlətin xüsusi himayəsində olması demoqrafik proseslərə müsbət təsir göstərmiş,...
Kənd təsərrüfatının siyahıya alınması mühüm dövlət tədbiridir30.04.2015
   Naxçıvan Muxtar Respublikasında son illər ərzində iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülmüş, yeni istehsal və xidmət sahələri yaradılmış, iş yerləri açılmış, əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşdırılmış, bütün sahələr üzrə dinamik inkişaf təmin edilmişdir. Muxtar respublikanın iqtisadiyyatında mühüm yer tutan kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı da ...
2015-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı20.04.2015
   Muxtar respublikada çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması, qəbul edilmiş dövlət proqramlarının reallaşdırılması istiqamətində tədbirlər 2015-ci ilin ilk rübündə də davam etdirilmişdir. Yanvar-mart ayları ərzində 448 milyon 708 min manat...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 -[ 25 ]- 26  27  28  29  30  31 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •