Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Dinamik əhali artımı demoqrafik siyasətin səmərəliliyini təsdiqləyir01.11.2012
Naxçıvan Muxtar Respublikasında ailə-nikah, doğum, ölüm, təbii artım, insanların sağlamlılığının mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi, əhalinin məşğulluq və həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, ömrünün uzadılması, miqrasiya ...
Naxçıvan: inkişafın 15 ili30.10.2012
1993-cü ildə xalqın istəyi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdan ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərliyinin birinci dövründə başladığı işləri ardıcıl olaraq davam etdirdi. İlk növbədə ictimai-siyasi sabitlik təmin edilməklə yanaşı, demokratik, qüdrətli dövlət ...
17 oktyabr Ümumdünya Yoxsulluqla Mübarizə Günüdür27.10.2012
Bu günün tarixi 1987-ci ildən başlayır. 23 il əvvəl oktyabr ayının 17-də yüz minə yaxın insan 1948-ci ildə İnsan Haqları Haqqında Ümumi Deklarasiyanın imzalandığı Parisin Trokadero meydanına toplaşmışdı. Məqsəd bütün dünyadakı yoxsullara...
2011-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı13.03.2012
Ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafı fonunda əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşması, dövlətin sosial islahatları intensivləşdirməsi, sahibkarlıq subyektlərinin sayının davamlı olaraq artması, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, ...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 -[ 29 ]- 30  31 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •