Xəbərlər və mətbu məlumatlar


2021-ci ilin yanvar ayı üzrə makroiqtisadi göstəricilər12.02.2021
  
  İqtisadi fəaliyyətin bütün sahələri üzrə makroiqtisadi göstəricilər haqqında məlumat

2020-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı26.01.2021
 
   Muxtar respublikada çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və sosial sahənin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 2020-ci ildə də davam etdirilmişdir.
  2020-ci ildə inkişafı xarakterizə edən əsas göstərici kimi ümumi daxili məhsul istehsalı 2 milyard 907 milyon 810 min 500 manat olmuşdur ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 1,1 faiz çoxdur. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul isə əvvəlki ilə nisbətən 1,8 faiz artaraq....


İstehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən xidmətlərin qiymət indeksləri23.01.2021

  Azərbaycan Respublikası üzrə istehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən xidmətlərin qiymət indeksləri

2020-ci il üzrə makroiqtisadi göstəricilər14.01.2021

  İqtisadi fəaliyyətin bütün sahələri üzrə makroiqtisadi göstəricilər haqqında məlumat

 
 1  2  3  4 -[ 5 ]- 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •