Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Muxtar respublikada əhalinin dinamik artımı davam edir15.02.2020
  Son illər muxtar respublikanın sosial-iqtisadi həyatında əldə olunmuş davamlı inkişaf, həyata keçirilən islahatların səmərəliliyi əhalinin yaşayış səviyyəsinin...

Davamlı inkişaf və sosial rifah əhalinin alıcılıq qabiliyyətini artırmışdır11.02.2020
Muxtar respublikada səmərəli məşğulluğun və özünüməşğulluğun təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə yeni imkanlar yaratmış, ümumi inkişafı daha da sürətləndirmişdir. Görülmüş işlərin nəticəsi olaraq 2019-cu ildə muxtar respublikada ümumi daxili məhsul istehsalı...
Azərbaycan Respublikası üzrə istehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən xidmətlərin qiymət indeksləri10.02.2020
 Azərbaycan Respublikası üzrə istehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən xidmətlərin qiymət indeksləri
2020-ci ilin yanvar ayı üzrə makroiqtisadi göstəricilər10.02.2020
İqtisadi fəaliyyətin bütün sahələri üzrə ümumi inkişafı əks etdirən makroiqtisadi göstəricilər haqqında məlumat
 
 1  2  3  4 -[ 5 ]- 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •