Xəbərlər və mətbu məlumatlar


Muxtar respublikada sənayenin inkişafı diqqətdə saxlanılır06.08.2019
  Muxtar respublika iqtisadiyyatının davamlı inkişafının təmin olunmasında mühüm sahələrdən biri də sənayedir. Son illər bu sahədə həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasət sənayeləşmə prosesini daha da sürətləndirmiş, rəqabətədavamlı və ixracyönümlü...
Rəsmi statistikanın inkişafı üzrə dövlət proqramının icrası davam etdirilir27.07.2019
  Muxtar respublikada artan əhali tələbatına uyğun olaraq həyata keçirilən mühüm tədbirlər, yaradılan istehsal və xidmət sahələri, sosial sahədə əldə olunan uğurlar iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini, davamlı və dinamik inkişafı təmin edib.
    İqtisadi və sosial sahələrdə baş verən dəyişikliklərin qeydə...
Torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə qatılması prosesi uğurla davam etdirilir24.07.2019
  Muxtar respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin və özünüməşğulluğun təmin olunmasında əsas sahələrdən biri olan kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində həyаtа kеçirilən kompleks islаhаtlаr, qəbul edilmiş dövlət proqramlarının uğurlu icrası, subsidiyaların verilməsi, müasir texnologiyaların tətbiqi, meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin texniki imkanlarının genişləndirilməsi, keyfiyyətli toxum növləri...
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı19.07.2019
  Muxtar respublikada iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sosial sahənin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında da davam etdirilmiş, yüksək nəticələr qazanılmışdır.
  Əldə olunmuş uğurların davamlılığının qorunub saxlanılması və artan əhali tələbatına uyğun olaraq iqtisadiyyatın çoxşaxəli ...
 
 1  2  3  4  5  6 -[ 7 ]- 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

  •      Naxçıvan bu gün  •        Digər keçidlər

  •