Təhlil materialları və son məlumatlar


Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəsmi statistikanın yaradılmasından 90 il ötür 06.03.2014
Arxiv materialları və tarixi sənədlərlə tanışlıq göstərir ki, bir neçə əsr bundan öncə muxtar respublika ərazisində qeyri-müntəzəm statistika fəaliyyəti mövcud olmuşdur. Xüsusilə əhali sayı və kənd təsərrüfatı üzrə məlumatlar tarixin müxtəlif mərhələlərində istifadə olunmuş,bu haqda...
2014-cü ilin yanvar ayı üzrə sosial - iqtisadi inkişaf28.02.2014
2014-cü ilin yanvar ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 139 milyon 965 min manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2013-cü ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 2,3 faiz çoxdur. Ümumi daxili məhsulun sahə strukturunda ilk yeri sənaye sahəsi tutmaqdadır. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2013-cü ilin yanvar ayı ilə...
2013-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı 30.01.2014
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi “Heydər Əliyev ili” elan edilmiş 2013-cü il ərzində də muxtar respublikamızın iqtisadi və sosial həyatında dinamik inkişaf prosesləri uğurla davam...  
2013-cü ilin yanvar-noyabr ayları üzrə sosial - iqtisadi inkişaf24.12.2013
2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2 milyard 34 milyon 737 min 800 manatlıq Ümumi Daxili Məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2012-ci ilin yanvar-noyabr ayları ilə müqayisədə 8,6 faiz çoxdur. Ümumi daxili məhsulun...
 
 1  2  3  4  5  6  7 -[ 8 ]- 9  10  11  12  13  14  15 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •