Elektron kitabxana


Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik illərində17.08.2016
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi, iqtisadi, sosial-mədəni həyatında baş vermiş yeniliklərdən, ictimai həyatın bütün sahələrində reallaşdırılan islahatların səmərəli nəticələrindən bəhs olunur. Kitaba həyata keçirilmiş mohtəşəm quruculuq işlərini əks etdirən fotoşəkillər də əlavə olunmuşdur. Kitab muxtar respublikanın ictimai həyatı ilə maraqlananlar, elmi tədqiqatcılar və geniş oxucu kutləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.