Elektron kitabxana


Naxçıvan Muxtar Respublikası-90 (Quruculuq salnaməsi)11.08.2014
Kitab Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 17 yanvar tarixli 181-04/S nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı"nın icrası ilə əlaqədar olaraq hazırlanmışdır.
İntibahın 15 ili27.12.2012
1995-2010-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi, iqtisadi, sosial-mədəni həyatında baş vermiş yeniliklərdən, ictimai həyatın bütün sahələrində reallaşdırılan islahatların səmərəli nəticələrindən bəhs olunan kitaba həyata keçirilmiş möhtəşəm quruculuq işlərini əks etdirən fotoşəkillər də əlavə olunmuşdur. "İntibahın 15 ili" kitabı muxtar respublikanın ictimai həyatı ilə maraqlananlar, elmi tədqiqat aparanlar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.