Statistik məlumatların buraxılış təqvimi

Məlumatlar kateqoriyası   Qrafikin son dəqiqləşmə tarixi
(gün, ay, il)
Məlumatların buraxılış tarixi
Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun İyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr 2019 Yanvar
REAL SEKTOR
Ümumi Daxili Məhsul buraxılış
tarixi
08.01.2018 24.01.2018 21.02.2018 16.03.2018 26.04.2018 25.05.2018 22.06.2018 24.07.2018 23.08.2018 24.09.2018 25.10.2018 22.11.2018 21.12.2018 25.01.2019
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2017
yanvar
2018
yanvar-
fevral
2018
yanvar-
mart
2018
yanvar-
aprel
2018
yanvar-
may
2018
yanvar-
iyun
2018
yanvar-
iyul
2018
yanvar-
avqust
2018
yanvar-
sentyabr
2018
yanvar-
oktyabr
2018
yanvar-
noyabr
2018
yanvar-
dekabr
2018
Sənayenin əsas göstəriciləri buraxılış
tarixi
08.01.2018 24.01.2018 21.02.2018 16.03.2018 26.04.2018 25.05.2018 22.06.2018 24.07.2018 23.08.2018 24.09.2018 25.10.2018 22.11.2018 21.12.2018 24.01.2019
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2017
yanvar
2018
yanvar-
fevral
2018
yanvar-
mart
2018
yanvar-
aprel
2018
yanvar-
may
2018
yanvar-
iyun
2018
yanvar-
iyul
2018
yanvar-
avqust
2018
yanvar-
sentyabr
2018
yanvar-
oktyabr
2018
yanvar-
noyabr
2018
yanvar-
dekabr
2018
Tikintinin əsas göstəricilərii buraxılış
tarixi
08.01.2018 24.01.2018 21.02.2018 16.03.2018 26.04.2018 25.05.2018 22.06.2018 24.07.2018 23.08.2018 24.09.2018 25.10.2018 22.11.2018 21.12.2018 24.01.2019
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2017
yanvar
2018
yanvar-
fevral
2018
yanvar-
mart
2018
yanvar-
aprel
2018
yanvar-
may
2018
yanvar-
iyun
2018
yanvar-
iyul
2018
yanvar-
avqust
2018
yanvar-
sentyabr
2018
yanvar-
oktyabr
2018
yanvar-
noyabr
2018
yanvar-
dekabr
2018
Kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2018 25.01.2018 22.02.2018 16.03.2018 26.04.2018 25.05.2018 22.06.2018 24.07.2018 23.08.2018 24.09.2018 25.10.2018 22.11.2018 22.12.2018 24.01.2019
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2017
yanvar
2018
yanvar-
fevral
2018
yanvar-
mart
2018
yanvar-
aprel
2018
yanvar-
may
2018
yanvar-
iyun
2018
yanvar-
iyul
2018
yanvar-
avqust
2018
yanvar-
sentyabr
2018
yanvar-
oktyabr
2018
yanvar-
noyabr
2018
yanvar-
dekabr
2018
Nəqliyyat sektoru üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2018 25.01.2018 22.02.2018 16.03.2018 26.04.2018 25.05.2018 22.06.2018 24.07.2018 23.08.2018 24.09.2018 25.10.2018 22.11.2018 21.12.2018 24.01.2019
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2017
yanvar
2018
yanvar-
fevral
2018
yanvar-
mart
2018
yanvar-
aprel
2018
yanvar-
may
2018
yanvar-
iyun
2018
yanvar-
iyul
2018
yanvar-
avqust
2018
yanvar-
sentyabr
2018
yanvar-
oktyabr
2018
yanvar-
noyabr
2018
yanvar-
dekabr
2018
İnformasiya və rabitə sektoru üzrə göstəriciləri buraxılış
tarixi
08.01.2018 24.01.2018 22.02.2018 16.03.2018 26.04.2018 25.05.2018 22.06.2018 24.07.2018 22.08.2018 24.09.2018 25.10.2018 22.11.2018 21.12.2018 24.01.2019
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2017
yanvar
2018
yanvar-
fevral
2018
yanvar-
mart
2018
yanvar-
aprel
2018
yanvar-
may
2018
yanvar-
iyun
2018
yanvar-
iyul
2018
yanvar-
avqust
2018
yanvar-
sentyabr
2018
yanvar-
oktyabr
2018
yanvar-
noyabr
2018
yanvar-
dekabr
2018
İstehlak bazarı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2018 25.01.2018 21.02.2018 16.03.2018 25.04.2018 25.05.2018 22.06.2018 24.07.2018 23.08.2018 24.09.2018 25.10.2018 22.11.2018 21.12.2018 24.01.2019
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2017
yanvar
2018
yanvar-
fevral
2018
yanvar-
mart
2018
yanvar-
aprel
2018
yanvar-
may
2018
yanvar-
iyun
2018
yanvar-
iyul
2018
yanvar-
avqust
2018
yanvar-
sentyabr
2018
yanvar-
oktyabr
2018
yanvar-
noyabr
2018
yanvar-
dekabr
2018
Əmtəə bazarı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2018 25.01.2018 21.02.2018 16.03.2018 26.04.2018 25.05.2018 22.06.2018 24.07.2018 23.08.2018 24.09.2018 25.10.2018 23.11.2018 21.12.2018 24.01.2019
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2017
yanvar
2018
yanvar-
fevral
2018
yanvar-
mart
2018
yanvar-
aprel
2018
yanvar-
may
2018
yanvar-
iyun
2018
yanvar-
iyul
2018
yanvar-
avqust
2018
yanvar-
sentyabr
2018
yanvar-
oktyabr
2018
yanvar-
noyabr
2018
yanvar-
dekabr
2018
XARİCİ SEKTOR
Xarici ticarətin göstəriciləri buraxılış
tarixi
08.01.2018 24.01.2018 22.02.2018 16.03.2018 26.04.2018 25.05.2018 22.06.2018 24.07.2018 22.08.2018 24.09.2018 25.10.2018 21.11.2018 21.12.2018 24.01.2019
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2017
yanvar
2018
yanvar-
fevral
2018
yanvar-
mart
2018
yanvar-
aprel
2018
yanvar-
may
2018
yanvar-
iyun
2018
yanvar-
iyul
2018
yanvar-
avqust
2018
yanvar-
sentyabr
2018
yanvar-
oktyabr
2018
yanvar-
noyabr
2018
yanvar-
dekabr
2018
SOSİAL SEKTOR
Əhalinin gəlirləri üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
09.01.2018 24.01.2018 21.02.2018 16.03.2018 26.04.2018 25.05.2018 22.06.2018 24.07.2018 23.08.2018 24.09.2018 25.10.2018 22.11.2018 21.12.2018 24.01.2019
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2017
yanvar
2018
yanvar-
fevral
2018
yanvar-
mart
2018
yanvar-
aprel
2018
yanvar-
may
2018
yanvar-
iyun
2018
yanvar-
iyul
2018
yanvar-
avqust
2018
yanvar-
sentyabr
2018
yanvar-
oktyabr
2018
yanvar-
noyabr
2018
yanvar-
dekabr
2018
Əmək haqqı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
09.01.2018 12.01.2018 12.02.2018 12.03.2018 13.04.2018 14.05.2018 14.06.2018 13.07.2018 13.08.2018 12.09.2018 12.10.2018 13.11.2018 13.12.2018 14.01.2019
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2017
yanvar
2018
yanvar-
fevral
2018
yanvar-
mart
2018
yanvar-
aprel
2018
yanvar-
may
2018
yanvar-
iyun
2018
yanvar-
iyul
2018
yanvar-
avqust
2018
yanvar-
sentyabr
2018
yanvar-
oktyabr
2018
yanvar-
noyabr
2018
yanvar-
dekabr
2018
Demoqrafik göstəricilər buraxılış
tarixi
09.01.2018 24.01.2018 21.02.2018 16.03.2018 24.04.2018 21.05.2018 18.06.2018 23.07.2018 22.08.2018 21.09.2018 25.10.2018 21.11.2018 24.12.2018 25.01.2019
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2017
yanvar
2018
yanvar-
fevral
2018
yanvar-
mart
2018
yanvar-
aprel
2018
yanvar-
may
2018
yanvar-
iyun
2018
yanvar-
iyul
2018
yanvar-
avqust
2018
yanvar-
sentyabr
2018
yanvar-
oktyabr
2018
yanvar-
noyabr
2018
yanvar-
dekabr
2018


yuxarı>>


  Mətbu məlumatların yayım təqvimi

Mətbu məlumatların yayılmasi təqvimində sətir və sütunlarda göstərilən tarixləri (gün, ay, il) tıqlamaqla Statistikanın bölmələri üzrə hazırlanmış göstəriciləri əldə edə bilərsiniz.

2018-ci ilin birinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

               
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adları
Məlumatın buraxılış tarixi
yanvar
2018
fevral
2018
mart
2018
1 2017-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   23.01.2018
 
- -
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 23.02.2018
 
19.03.2018
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 23.02.2018
 
19.03.2018
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 23.02.2018
 
19.03.2018
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 23.02.2018
 
19.03.2018
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 23.02.2018
 
19.03.2018
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi - 23.02.2018
 
19.03.2018
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 23.02.2018
 
19.03.2018
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi - 23.02.2018
 
19.03.2018
 

yuxarı>>

2018-ci ilin ikinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adı
Məlumatın buraxılış tarixi
aprel
2018
may
2018
iyun
2018
1 2018-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   19.04.2018
 
-
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 22.05.2018
 
22.06.2018
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.05.2018
 
22.06.2018
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.05.2018
 
22.06.2018
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.05.2018
 
22.06.2018
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.05.2018
 
22.06.2018
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi - 22.05.2018
 
22.06.2018
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 22.05.2018
 
22.06.2018
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi - 22.05.2018
 
22.06.2018
 

yuxarı>>

2018-ci ilin üçüncü rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

             
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adı
Məlumatın buraxılış tarixi
iyul
2018
avqust
2018
sentyabr
2018
1 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   20.08.2018
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
21.08.2018
 
21.09.2018
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
21.08.2018
 
21.09.2018
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
21.08.2018
 
21.09.2018
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
21.08.2018
 
21.09.2018
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
21.08.2018
 
21.09.2018
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi -
 
21.08.2018
 
21.09.2018
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
21.08.2018
 
21.09.2018
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi -
 
21.08.2018
 
21.09.2018
 

yuxarı>>

2018-ci ilin dördüncü rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adı
Məlumatın buraxılış tarixi
oktyabr
2018
noyabr
2018
dekabr
2018
1 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   20.10.2018
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
22.11.2018
 
19.12.2018
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.11.2018
 
19.12.2018
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.11.2018
 
19.12.2018
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.11.2018
 
19.12.2018
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.11.2018
 
19.12.2018
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi -
 
22.11.2018
 
19.12.2018
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
22.11.2018
 
19.12.2018
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi -
 
22.11.2018
 
19.12.2018
 


yuxarı>>