Statistik məlumatların buraxılış təqvimi

Məlumatlar kateqoriyası   Qrafikin son dəqiqləşmə tarixi
(gün, ay, il)
Məlumatların buraxılış tarixi
Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun İyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr 2020 Yanvar
REAL SEKTOR
Ümumi Daxili Məhsul buraxılış
tarixi
08.01.2019 24.01.2019 21.02.2019 15.03.2019 26.04.2019 24.05.2019 21.06.2019 24.07.2019 23.08.2019 24.09.2019 25.10.2019 22.11.2019 20.12.2019 24.01.2020
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2018
yanvar
2019
yanvar-
fevral
2019
yanvar-
mart
2019
yanvar-
aprel
2019
yanvar-
may
2019
yanvar-
iyun
2019
yanvar-
iyul
2019
yanvar-
avqust
2019
yanvar-
sentyabr
2019
yanvar-
oktyabr
2019
yanvar-
noyabr
2019
yanvar-
dekabr
2019
Sənayenin əsas göstəriciləri buraxılış
tarixi
08.01.2019 24.01.2019 21.02.2019 15.03.2019 26.04.2019 24.05.2019 21.06.2019 24.07.2019 23.08.2019 24.09.2019 25.10.2019 22.11.2019 20.12.2019 24.01.2020
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2018
yanvar
2019
yanvar-
fevral
2019
yanvar-
mart
2019
yanvar-
aprel
2019
yanvar-
may
2019
yanvar-
iyun
2019
yanvar-
iyul
2019
yanvar-
avqust
2019
yanvar-
sentyabr
2019
yanvar-
oktyabr
2019
yanvar-
noyabr
2019
yanvar-
dekabr
2019
Tikintinin əsas göstəricilərii buraxılış
tarixi
08.01.2019 24.01.2019 21.02.2019 15.03.2019 26.04.2019 24.05.2019 21.06.2019 24.07.2019 23.08.2019 24.09.2019 25.10.2019 22.11.2019 20.12.2019 24.01.2020
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2018
yanvar
2019
yanvar-
fevral
2019
yanvar-
mart
2019
yanvar-
aprel
2019
yanvar-
may
2019
yanvar-
iyun
2019
yanvar-
iyul
2019
yanvar-
avqust
2019
yanvar-
sentyabr
2019
yanvar-
oktyabr
2019
yanvar-
noyabr
2019
yanvar-
dekabr
2019
Kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2019 25.01.2019 22.02.2019 15.03.2019 26.04.2019 24.05.2019 21.06.2019 24.07.2019 23.08.2019 24.09.2019 25.10.2019 22.11.2019 22.12.2019 24.01.2020
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2018
yanvar
2019
yanvar-
fevral
2019
yanvar-
mart
2019
yanvar-
aprel
2019
yanvar-
may
2019
yanvar-
iyun
2019
yanvar-
iyul
2019
yanvar-
avqust
2019
yanvar-
sentyabr
2019
yanvar-
oktyabr
2019
yanvar-
noyabr
2019
yanvar-
dekabr
2019
Nəqliyyat sektoru üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2019 25.01.2019 22.02.2019 15.03.2019 26.04.2019 24.05.2019 21.06.2019 24.07.2019 23.08.2019 24.09.2019 25.10.2019 22.11.2019 20.12.2019 24.01.2020
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2018
yanvar
2019
yanvar-
fevral
2019
yanvar-
mart
2019
yanvar-
aprel
2019
yanvar-
may
2019
yanvar-
iyun
2019
yanvar-
iyul
2019
yanvar-
avqust
2019
yanvar-
sentyabr
2019
yanvar-
oktyabr
2019
yanvar-
noyabr
2019
yanvar-
dekabr
2019
İnformasiya və rabitə sektoru üzrə göstəriciləri buraxılış
tarixi
08.01.2019 24.01.2019 22.02.2019 15.03.2019 26.04.2019 24.05.2019 21.06.2019 24.07.2019 22.08.2019 24.09.2019 25.10.2019 22.11.2019 20.12.2019 24.01.2020
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2018
yanvar
2019
yanvar-
fevral
2019
yanvar-
mart
2019
yanvar-
aprel
2019
yanvar-
may
2019
yanvar-
iyun
2019
yanvar-
iyul
2019
yanvar-
avqust
2019
yanvar-
sentyabr
2019
yanvar-
oktyabr
2019
yanvar-
noyabr
2019
yanvar-
dekabr
2019
İstehlak bazarı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2019 25.01.2019 21.02.2019 15.03.2019 25.04.2019 24.05.2019 21.06.2019 24.07.2019 23.08.2019 24.09.2019 25.10.2019 22.11.2019 20.12.2019 24.01.2020
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2018
yanvar
2019
yanvar-
fevral
2019
yanvar-
mart
2019
yanvar-
aprel
2019
yanvar-
may
2019
yanvar-
iyun
2019
yanvar-
iyul
2019
yanvar-
avqust
2019
yanvar-
sentyabr
2019
yanvar-
oktyabr
2019
yanvar-
noyabr
2019
yanvar-
dekabr
2019
Əmtəə bazarı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2019 25.01.2019 21.02.2019 15.03.2019 26.04.2019 24.05.2019 21.06.2019 24.07.2019 23.08.2019 24.09.2019 25.10.2019 22.11.2019 20.12.2019 24.01.2020
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2018
yanvar
2019
yanvar-
fevral
2019
yanvar-
mart
2019
yanvar-
aprel
2019
yanvar-
may
2019
yanvar-
iyun
2019
yanvar-
iyul
2019
yanvar-
avqust
2019
yanvar-
sentyabr
2019
yanvar-
oktyabr
2019
yanvar-
noyabr
2019
yanvar-
dekabr
2019
XARİCİ SEKTOR
Xarici ticarətin göstəriciləri buraxılış
tarixi
08.01.2019 24.01.2019 22.02.2019 15.03.2019 26.04.2019 24.05.2019 21.06.2019 24.07.2019 22.08.2019 24.09.2019 25.10.2019 21.11.2019 20.12.2019 24.01.2020
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2018
yanvar
2019
yanvar-
fevral
2019
yanvar-
mart
2019
yanvar-
aprel
2019
yanvar-
may
2019
yanvar-
iyun
2019
yanvar-
iyul
2019
yanvar-
avqust
2019
yanvar-
sentyabr
2019
yanvar-
oktyabr
2019
yanvar-
noyabr
2019
yanvar-
dekabr
2019
SOSİAL SEKTOR
Əhalinin gəlirləri üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
09.01.2019 24.01.2019 21.02.2019 15.03.2019 26.04.2019 24.05.2019 21.06.2019 24.07.2019 23.08.2019 24.09.2019 25.10.2019 22.11.2019 20.12.2019 24.01.2020
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2018
yanvar
2019
yanvar-
fevral
2019
yanvar-
mart
2019
yanvar-
aprel
2019
yanvar-
may
2019
yanvar-
iyun
2019
yanvar-
iyul
2019
yanvar-
avqust
2019
yanvar-
sentyabr
2019
yanvar-
oktyabr
2019
yanvar-
noyabr
2019
yanvar-
dekabr
2019
Əmək haqqı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
09.01.2019 11.01.2019 12.02.2019 12.03.2019 12.04.2019 14.05.2019 14.06.2019 12.07.2019 14.08.2019 12.09.2019 11.10.2019 13.11.2019 13.12.2019 14.01.2020
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2018
yanvar
2019
yanvar-
fevral
2019
yanvar-
mart
2019
yanvar-
aprel
2019
yanvar-
may
2019
yanvar-
iyun
2019
yanvar-
iyul
2019
yanvar-
avqust
2019
yanvar-
sentyabr
2019
yanvar-
oktyabr
2019
yanvar-
noyabr
2019
yanvar-
dekabr
2019
Demoqrafik göstəricilər buraxılış
tarixi
09.01.2019 24.01.2019 21.02.2019 15.03.2019 24.04.2019 21.05.2019 18.06.2019 23.07.2019 22.08.2019 20.09.2019 25.10.2019 21.11.2019 24.12.2019 24.01.2020
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2018
yanvar
2019
yanvar-
fevral
2019
yanvar-
mart
2019
yanvar-
aprel
2019
yanvar-
may
2019
yanvar-
iyun
2019
yanvar-
iyul
2019
yanvar-
avqust
2019
yanvar-
sentyabr
2019
yanvar-
oktyabr
2019
yanvar-
noyabr
2019
yanvar-
dekabr
2019


yuxarı>>


  Mətbu məlumatların yayım təqvimi

Mətbu məlumatların yayılmasi təqvimində sətir və sütunlarda göstərilən tarixləri (gün, ay, il) tıqlamaqla Statistikanın bölmələri üzrə hazırlanmış göstəriciləri əldə edə bilərsiniz.

2019-cu ilin birinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

               
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adları
Məlumatın buraxılış tarixi
yanvar
2019
fevral
2019
mart
2019
1 2018-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   22.01.2019
 
- -
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 22.02.2019
 
19.03.2019
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.02.2019
 
19.03.2019
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.02.2019
 
19.03.2019
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.02.2019
 
19.03.2019
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.02.2019
 
19.03.2019
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi - 22.02.2019
 
19.03.2019
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 22.02.2019
 
19.03.2019
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi - 22.02.2019
 
19.03.2019
 

yuxarı>>

2019-cu ilin ikinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

--> -->
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adı
Məlumatın buraxılış tarixi
aprel
2019
may
2019
iyun
2019
1 2019-cu ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   23.04.2019
 
-
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 22.05.2019
 
21.06.2019
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.05.2019
 
21.06.2019
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.05.2019
 
21.06.2019
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.05.2019
 
21.06.2019
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.05.2019
 
21.06.2019
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi - 22.05.2019
 
21.06.2019
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 22.05.2019
 
21.06.2019
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi - 22.05.2019
 
21.06.2019
 

yuxarı>>

2019-cu ilin üçüncü rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

             
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adı
Məlumatın buraxılış tarixi
iyul
2019
avqust
2019
sentyabr
2019
1 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   19.07.2019
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
21.08.2019
 
20.09.2019
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
21.08.2019
 
20.09.2019
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
21.08.2019
 
20.09.2019
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
21.08.2019
 
20.09.2019
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
21.08.2019
 
20.09.2019
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi -
 
21.08.2019
 
20.09.2019
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
21.08.2019
 
20.09.2019
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi -
 
21.08.2019
 
20.09.2019
 

yuxarı>>

2019-cu ilin dördüncü rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

         
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adı
Məlumatın buraxılış tarixi
oktyabr
2019
noyabr
2019
dekabr
2019
1 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   23.10.2019
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
23.11.2019
 
25.12.2019
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
23.11.2019
 
25.12.2019
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
23.11.2019
 
25.12.2019
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
23.11.2019
 
25.12.2019
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.11.2019
 
25.12.2019
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi -
 
22.11.2019
 
25.12.2019
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
22.11.2019
 
25.12.2019
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi -
 
22.11.2018
 
25.12.2019
 


yuxarı>>