Statistik məlumatların buraxılış təqvimi

Məlumatlar kateqoriyası   Qrafikin son dəqiqləşmə tarixi
(gün, ay, il)
Məlumatların buraxılış tarixi
Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun İyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr 2021 Yanvar
REAL SEKTOR
Ümumi Daxili Məhsul buraxılış
tarixi
08.01.2020 15.01.2020 14.02.2020 13.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 16.06.2020 15.07.2020 14.08.2020 15.09.2020 15.10.2020 16.11.2020 15.12.2020 15.01.2021
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2020
yanvar
2020
yanvar-
fevral
2020
yanvar-
mart
2020
yanvar-
aprel
2020
yanvar-
may
2020
yanvar-
iyun
2020
yanvar-
iyul
2020
yanvar-
avqust
2020
yanvar-
sentyabr
2020
yanvar-
oktyabr
2020
yanvar-
noyabr
2020
yanvar-
dekabr
2020
Sənayenin əsas göstəriciləri buraxılış
tarixi
08.01.2020 15.01.2020 14.02.2020 13.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 16.06.2020 15.07.2020 14.08.2020 15.09.2020 15.10.2020 16.11.2020 15.12.2020 15.01.2021
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2020
yanvar
2020
yanvar-
fevral
2020
yanvar-
mart
2020
yanvar-
aprel
2020
yanvar-
may
2020
yanvar-
iyun
2020
yanvar-
iyul
2020
yanvar-
avqust
2020
yanvar-
sentyabr
2020
yanvar-
oktyabr
2020
yanvar-
noyabr
2020
yanvar-
dekabr
2020
Tikintinin əsas göstəricilərii buraxılış
tarixi
08.01.2020 15.01.2020 14.02.2020 13.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 16.06.2020 15.07.2020 14.08.2020 15.09.2020 16.10.2020 16.11.2020 15.12.2020 15.01.2021
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2019
yanvar
2020
yanvar-
fevral
2020
yanvar-
mart
2020
yanvar-
aprel
2020
yanvar-
may
2020
yanvar-
iyun
2020
yanvar-
iyul
2020
yanvar-
avqust
2020
yanvar-
sentyabr
2020
yanvar-
oktyabr
2020
yanvar-
noyabr
2020
yanvar-
dekabr
2020
Kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2020 15.01.2020 14.02.2020 13.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 16.06.2020 15.07.2020 14.08.2020 15.09.2020 16.10.2020 16.11.2020 15.12.2020 15.01.2021
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2019
yanvar
2020
yanvar-
fevral
2020
yanvar-
mart
2020
yanvar-
aprel
2020
yanvar-
may
2020
yanvar-
iyun
2020
yanvar-
iyul
2020
yanvar-
avqust
2020
yanvar-
sentyabr
2020
yanvar-
oktyabr
2020
yanvar-
noyabr
2020
yanvar-
dekabr
2020
Nəqliyyat sektoru üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2020 15.01.2020 14.02.2020 13.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 16.06.2020 15.07.2020 14.08.2020 15.09.2020 16.10.2020 16.11.2020 15.12.2020 15.01.2021
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2019
yanvar
2020
yanvar-
fevral
2020
yanvar-
mart
2020
yanvar-
aprel
2020
yanvar-
may
2020
yanvar-
iyun
2020
yanvar-
iyul
2020
yanvar-
avqust
2020
yanvar-
sentyabr
2020
yanvar-
oktyabr
2020
yanvar-
noyabr
2020
yanvar-
dekabr
2020
İnformasiya və rabitə sektoru üzrə göstəriciləri buraxılış
tarixi
08.01.2020 15.01.2020 14.02.2020 13.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 16.06.2020 15.07.2020 14.08.2020 15.09.2020 16.10.2020 16.11.2020 15.12.2020 15.01.2021
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2019
yanvar
2020
yanvar-
fevral
2020
yanvar-
mart
2020
yanvar-
aprel
2020
yanvar-
may
2020
yanvar-
iyun
2020
yanvar-
iyul
2020
yanvar-
avqust
2020
yanvar-
sentyabr
2020
yanvar-
oktyabr
2020
yanvar-
noyabr
2020
yanvar-
dekabr
2020
İstehlak bazarı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2020 15.01.2020 14.02.2020 13.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 16.06.2020 15.07.2020 14.08.2020 15.09.2020 16.10.2020 16.11.2020 15.12.2020 15.01.2021
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2019
yanvar
2020
yanvar-
fevral
2020
yanvar-
mart
2020
yanvar-
aprel
2020
yanvar-
may
2020
yanvar-
iyun
2020
yanvar-
iyul
2020
yanvar-
avqust
2020
yanvar-
sentyabr
2020
yanvar-
oktyabr
2020
yanvar-
noyabr
2020
yanvar-
dekabr
2020
Əmtəə bazarı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2020 15.01.2020 14.02.2020 13.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 16.06.2020 15.07.2020 14.08.2020 15.09.2020 16.10.2020 16.11.2020 15.12.2020 15.01.2021
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2019
yanvar
2020
yanvar-
fevral
2020
yanvar-
mart
2020
yanvar-
aprel
2020
yanvar-
may
2020
yanvar-
iyun
2020
yanvar-
iyul
2020
yanvar-
avqust
2020
yanvar-
sentyabr
2020
yanvar-
oktyabr
2020
yanvar-
noyabr
2020
yanvar-
dekabr
2020
XARİCİ SEKTOR
Xarici ticarətin göstəriciləri buraxılış
tarixi
08.01.2020 15.01.2020 14.02.2020 13.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 16.06.2020 15.07.2020 14.08.2020 15.09.2020 16.10.2020 16.11.2020 15.12.2020 15.01.2021
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2019
yanvar
2020
yanvar-
fevral
2020
yanvar-
mart
2020
yanvar-
aprel
2020
yanvar-
may
2020
yanvar-
iyun
2020
yanvar-
iyul
2020
yanvar-
avqust
2020
yanvar-
sentyabr
2020
yanvar-
oktyabr
2020
yanvar-
noyabr
2020
yanvar-
dekabr
2020
SOSİAL SEKTOR
Əhalinin gəlirləri üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2020 15.01.2020 14.02.2020 13.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 16.06.2020 15.07.2020 14.08.2020 15.09.2020 16.10.2020 16.11.2020 15.12.2020 15.01.2021
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2019
yanvar
2020
yanvar-
fevral
2020
yanvar-
mart
2020
yanvar-
aprel
2020
yanvar-
may
2020
yanvar-
iyun
2020
yanvar-
iyul
2020
yanvar-
avqust
2020
yanvar-
sentyabr
2020
yanvar-
oktyabr
2020
yanvar-
noyabr
2020
yanvar-
dekabr
2020
Əmək haqqı üzrə göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2020 11.01.2020 12.02.2020 12.03.2020 12.04.2020 14.05.2020 14.06.2020 12.07.2020 14.08.2020 12.09.2020 11.10.2020 13.11.2020 13.12.2020 14.01.2021
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2019
yanvar
2020
yanvar-
fevral
2020
yanvar-
mart
2020
yanvar-
aprel
2020
yanvar-
may
2020
yanvar-
iyun
2020
yanvar-
iyul
2020
yanvar-
avqust
2020
yanvar-
sentyabr
2020
yanvar-
oktyabr
2020
yanvar-
noyabr
2020
yanvar-
dekabr
2020
Demoqrafik göstəricilər buraxılış
tarixi
08.01.2020 15.01.2020 14.02.2020 13.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 16.06.2020 15.07.2020 14.08.2020 15.09.2020 16.10.2020 16.11.2020 15.12.2020 15.01.2021
hesabat
dövrü
yanvar-
dekabr
2019
yanvar
2020
yanvar-
fevral
2020
yanvar-
mart
2020
yanvar-
aprel
2020
yanvar-
may
2020
yanvar-
iyun
2020
yanvar-
iyul
2020
yanvar-
avqust
2020
yanvar-
sentyabr
2020
yanvar-
oktyabr
2020
yanvar-
noyabr
2020
yanvar-
dekabr
2020


yuxarı>>


  Mətbu məlumatların yayım təqvimi

Mətbu məlumatların yayılmasi təqvimində sətir və sütunlarda göstərilən tarixləri (gün, ay, il) tıqlamaqla Statistikanın bölmələri üzrə hazırlanmış göstəriciləri əldə edə bilərsiniz.

2020-ci ilin birinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

               
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adları
Məlumatın buraxılış tarixi
yanvar
2020
fevral
2020
mart
2020
1 2019-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   30.01.2020
 
- -
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 22.02.2020
 
18.03.2020
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.02.2020
 
18.03.2020
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.02.2020
 
18.03.2020
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.02.2020
 
18.03.2020
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 22.02.2020
 
18.03.2020
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi - 22.02.2020
 
18.03.2020
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 22.02.2020
 
18.03.2020
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi - 22.02.2020
 
18.03.2020
 

yuxarı>>

2020-ci ilin ikinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adı
Məlumatın buraxılış tarixi
aprel
2020
may
2020
iyun
2020
1 2020-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   27.04.2020
 
-
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 21.05.2020
 
23.06.2020
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 21.05.2020
 
23.06.2020
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 21.05.2020
 
23.06.2020
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 21.05.2020
 
23.06.2020
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi - 21.05.2020
 
23.06.2020
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi - 21.05.2020
 
23.06.2020
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi - 21.05.2020
 
23.06.2020
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi - 21.05.2020
 
23.06.2020
 

yuxarı>>

2020-ci ilin üçüncü rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

             
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adı
Məlumatın buraxılış tarixi
iyul
2020
avqust
2020
sentyabr
2020
1 2020-cu ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   24.07.2020
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
22.08.2020
 
23.09.2020
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.08.2020
 
23.09.2020
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.08.2020
 
23.09.2020
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.08.2020
 
23.09.2020
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
22.08.2020
 
23.09.2020
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi -
 
22.08.2020
 
23.09.2020
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
22.08.2020
 
23.09.2020
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi -
 
22.08.2020
 
23.09.2020
 

yuxarı>>

2020-ci ilin dördüncü rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi

         
Sıra №-si Mətbu məlumatın adı Mətbu məlumatı hazırlayan
şöbənin adı
Məlumatın buraxılış tarixi
oktyabr
2020
noyabr
2020
dekabr
2020
1 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təhlil materialı   22.10.2020
 
-
 
2 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı haqqında Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
20.11.2020
 
23.12.2020
 
3 Sənayenin inkişafı haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
20.11.2020
 
23.12.2020
 
4 Tikinti sektorunda iqtisadi fəallıq haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
20.11.2020
 
23.12.2020
 
5 Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
20.11.2020
 
23.12.2020
 
6 İnformasiya və rabitə xidmətləri haqqında Sənaye, tikinti, rabitə, nəqliyyat və kommunal statistikası şöbəsi -
 
20.11.2020
 
23.12.2020
 
7 Kənd təsərrüfatı sahəsinin işi haqqında Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi -
 
20.11.2020
 
23.12.2020
 
8 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı barədə Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, məlumatlar və dövlət reyestri şöbəsi -
 
20.11.2020
 
23.12.2020
 
9 Xarici ticarət dövriyyəsi haqqında Ticarət, xidmət və texniki təchizat statistikası şöbəsi -
 
20.11.2020
 
23.12.2020
 


yuxarı>>