Məktub yaz      Qəbul günləri
Ünvan:   Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri, Nizami küçəsi 18
Telefon:   0099436-545-93-20
  0099436-544-88-04
  0099436-545-26-95
Faks:   0099436-545-72-07
e-mail:   info.statistika@nmr.az