Azərbaycan Respublikası üzrə istehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən xidmətlərin qiymət indeksləri
     
 

  Məlumatı yüklə

Azərbaycan Respublikası üzrə istehlak məhsullarının

və əhaliyə göstərilən xidmətlərin qiymət indeksləri


İqtisadi rayonlar
2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları
2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına
nisbətən, faizlə
Abşeron iqtisadi rayonu
103,7
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu
103,1
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu
104,1
Lənkəran iqtisadi rayonu
104,8
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu
104,6
Aran iqtisadi rayonu
103,4
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu
103,9
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu
103,3


Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
101,9
Bakı şəhəri üzrə
102,9
Azərbaycan Respublikası üzrə
102,6
BAĞLA