Payızlıq taxıl əkini
     
 

  Məlumatı yüklə

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 4 noyabr 2019-cu il

tarixə taxıl səpininin gedişinə dair məlumat

Sıra
sayı
Şəhər və
rayonlar
Səpilən sahə,
hektar
o cümlədən
buğda
arpa
1
Şərur rayonu
1449,0
1367,0
82,0
2
Babək rayonu
5958,0
4091,0
1867,0
3
Ordubad rayonu
553,0
240,0
313,0
4
Culfa rayonu
2902,0
2481,0
421,0
5
Kəngərli rayonu
3785,0
2475,0
1310,0
6
Şahbuz rayonu
570,0
570,0
-
7
Sədərək rayonu
1029,0
750,0
279,0
8
Naxçıvan şəhəri
424,0
368,0
56,0
        Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə cəmi
16670,0
12342,0
4328,0


BAĞLA