Payızlıq taxıl əkini
     
 

  Məlumatı yüklə

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 18 noyabr 2019-cu il

tarixə taxıl səpininin gedişinə dair məlumatSıra
sayı
Şəhər və
rayonlar
Səpilən sahə,
hektar
o cümlədən
buğda
arpa
1
Şərur rayonu
2117,8
1982,0
135,8
2
Babək rayonu
8068,0
5690,0
2378,0
3
Ordubad rayonu
795,0
310,0
485,0
4
Culfa rayonu
4656,0
3990,0
666,0
5
Kəngərli rayonu
4245,0
2650,0
1595,0
6
Şahbuz rayonu
836,0
830,0
6,0
7
Sədərək rayonu
1368,0
950,0
418,0
8
Naxçıvan şəhəri
696,0
620,0
76,0
        Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə cəmi
22781,8
17022,0
5759,8


BAĞLA