Payızlıq taxıl əkini
     
 

  Məlumatı yüklə

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 25 noyabr 2019-cu il

tarixə taxıl səpininin gedişinə dair məlumatSıra
sayı
Şəhər və
rayonlar
Səpilən sahə,
hektar
o cümlədən
buğda
arpa
1
Şərur rayonu
2461,9
2250,0
211,9
2
Babək rayonu
9407,0
6884,0
2523,0
3
Ordubad rayonu
897,0
370,0
527,0
4
Culfa rayonu
5638,0
4850,0
788,0
5
Kəngərli rayonu
4635,0
2785,0
1850,0
6
Şahbuz rayonu
1017,0
1010,0
7,0
7
Sədərək rayonu
1565,0
981,0
584,0
8
Naxçıvan şəhəri
745,0
654,0
91,0
        Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə cəmi
26365,9
19784,0
6581,9


BAĞLA