Makroiqtisadi göstəricilər
     
 
  Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilərMüqayisə predmeti
2019-cu il,
faktiki
2018-ci il,
faktiki
2019-cu il 2018-ci ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat
2 839 650,0
2 773 020,5
101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
6 201,5
6 101,3
101,6
Sənaye məhsulu, min manat
1 014 971,5
990 067,0
101,4*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
1 029 283,9
1 017 079,0
101,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
507 641,6
480 021,2
104,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
16 961,1
16 628,5
102,0
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
52 762,2
51 325,1
102,8
o cümlədən mobil rabitə
42 760,0
41 868,0
102,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
1 725 839,5
1 702 011,3
100,5*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
242 776,7
239 897,9
100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları
497 068,6
483 431,6
102,8
o cümlədən ixrac
425 539,4
424 266,6
100,3
idxal
71 529,2
59 165,0
120,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
475,0
429,9
110,5

                *) müqayisəli qiymətlər üzrə

                **) 2019 və 2018-ci illərin yanvar-noyabr ayları göstəricisi

    1 dekabr 2019-cu il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 3 468 nəfər və ya 0,8 faiz artaraq 459 315 nəfər təşkil etmişdir.


BAĞLA