Payızlıq taxıl əkini
     
 

  Məlumatı yüklə

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 23 noyabr 2020-ci il


tarixə taxıl səpininin gedişinə dair məlumat


Sıra
sayı
Şəhər və
rayonlar
Səpilən sahə,
hektar
o cümlədən
buğda
arpa
1
 Şərur rayonu
1452,0
1180,0
272,0
2
  Babək rayonu
6703,0
4236,0
2467,0
3
 Ordubad rayonu
557,0
109,0
448,0
4
 Culfa rayonu
2983,0
2495,0
488,0
5
 Kəngərli rayonu
4436,0
2386,0
2050,0
6
  Şahbuz rayonu
791,0
746,0
45,0
7
 Sədərək rayonu
1308,0
437,0
871,0
8
 Naxçıvan şəhəri
437,0
362,0
75,0
          Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə cəmi
18667,0
11951,0
6716,0


BAĞLA