Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilər


Müqayisə predmeti
2020-ci ilin
yanvar-noyabr ayları, faktiki
2019-cu ilin
yanvar-noyabr ayları, faktiki
2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
  Ümumi daxili məhsul, min manat
2 556 981,8
2 490 181,5
101,0*
  Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
5 550,2
5 440,6
102,0
  Sənaye məhsulu, min manat
967 182,3
921 017,4
101,5*
  Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
948 959,9
939 656,9
101,0
  Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
458 007,2
434 366,8
104,3*
  Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
14 840,8
15 029,0
98,7
  İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
52 039,2
49 712,4
104,7
  o cümlədən mobil rabitə
41 250,6
40 620,5
101,6
  Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
1 672 066,8
1 662 797,9
99,9*
  Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
221 335,1
221 574,0
99,1*
  Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları
450 839,2
437 550,0
103,0
  o cümlədən ixrac
387 539,9
384 464,2
100,8
  idxal
63 299,3
53 085,8
119,2
 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
529,8
468,4
113,1

            *) müqayisəli qiymətlər üzrə
           **) 2020 və 2019-cu illərin yanvar-oktyabr ayları göstəricisi

           1 noyabr 2020-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 2519 nəfər və ya 0,5 faiz artaraq 461583 nəfər təşkil etmişdir.

BAĞLA