Payızlıq taxıl əkini
     
 

  Məlumatı yüklə

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 28 dekabr 2020-ci il


tarixə taxıl səpininin gedişinə dair məlumat


Sıra
sayı
Şəhər və
rayonlar
Səpilən sahə,
hektar
o cümlədən
buğda
arpa
1
 Şərur rayonu
3796,0
3256,0
540,0
2
  Babək rayonu
10387,0
6957,0
3430,0
3
 Ordubad rayonu
1509,0
524,0
985,0
4
 Culfa rayonu
5477,0
4357,0
1120,0
5
 Kəngərli rayonu
5895,0
3215,0
2680,0
6
  Şahbuz rayonu
1362,0
1147,0
215,0
7
 Sədərək rayonu
1977,0
787,0
1190,0
8
 Naxçıvan şəhəri
797,0
659,0
138,0
          Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə cəmi
31200,0
20902,0
10298,0


BAĞLA