Makroiqtisadi göstəricilər
     
 
  Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilərMüqayisə predmeti
2020-ci ilin yanvar ayı,
faktiki
2019-cu ilin yanvar ayı,
faktiki
2020-ci ilin yanvar ayı 2019-cu ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat
173 071,9
168 313,4
101,0*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
376,4
368,9
102,0
Sənaye məhsulu, min manat
93 691,7
91 782,0
101,0*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
37 013,2
36 661,0
101,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
8 642,6
8 229,4
103,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
920,3
909,9
101,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
4 073,8
4 025,7
101,2
o cümlədən mobil rabitə
3 180,6
3 066,2
103,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
93 832,4
92 422,4
100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
14 644,1
14 466,9
100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları
32 828,5
29 721,4
110,5
o cümlədən ixrac
24 045,8
23 950,0
100,4
idxal
8 782,7
5 771,4
152,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
484,8
433,0
112,0

                *) müqayisəli qiymətlər üzrə

                **) 2019 və 2018-ci illərin yanvar-dekabr ayları göstəricisi

    1 yanvar 2020-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 3 532 nəfər və ya 0,8 faiz artaraq 459 625 nəfər təşkil etmişdir.


BAĞLA