Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilər


Müqayisə predmeti
2020-ci ilin yanvar-fevral ayları, faktiki
2019-cu ilin yanvar-fevral ayları, faktiki
2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
  Ümumi daxili məhsul, min manat
361 857,8
352 560,6
101,1*
  Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
786,8
772,7
101,8
  Sənaye məhsulu, min manat
175 957,0
172 200,0
101,1*
  Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
73 750,8
73 180,0
100,8
  Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
15 746,7
15 145,6
102,4*
  Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
1 836,3
1 819,0
101,0
  İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
9 372,5
9 267,1
101,1
  o cümlədən mobil rabitə
7 637,5
7 436,0
102,7
  Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
199 458,4
196 187,0
100,8*
  Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
29 730,0
29 356,1
100,5*
  Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları
51 156,2
46 769,0
109,4
  o cümlədən ixrac
37 044,6
36 823,7
100,6
  idxal
14 111,6
9 945,3
141,9
 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
503,9
433,1
116,3
        *) müqayisəli qiymətlər üzrə
        **) 2020 və 2019-cu illərin yanvar ayı göstəricisi

     1 fevral 2020-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətən 3515 nəfər və ya 0,8 faiz artaraq 459831 nəfər təşkil etmişdir.

BAĞLA