Məlumatı yüklə

İstehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən ödənişli

xidmətlətin qiymət indeksləri, faizlə


İqtisadi rayonlar
2020-ci ilin yanvar-fevral ayları
2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən,
faizlə
Abşeron iqtisadi rayonu
103,9
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu
104,1
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu
103,8
Lənkəran iqtisadi rayonu
104,1
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu
104,6
Aran iqtisadi rayonu
103,9
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu
104,3
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu
103,7


Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
102,5
Bakı şəhəri üzrə
102,8
Azərbaycan Respublikası üzrə
102,8

BAĞLA