Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilər


Müqayisə predmeti
2020-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki
2019-cu ilin yanvar-mart ayları, faktiki
2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
  Ümumi daxili məhsul, min manat
548 388,9
535 968,4
100,8*
  Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
1 192,1
1 174,3
101,5
  Sənaye məhsulu, min manat
251 769,6
246 510,0
101,0*
  Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
189 403,7
188 714,0
100,4
  Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
29 652,8
28 530,1
102,5*
  Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
3 461,3
3 433,0
100,8
  İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
13 380,1
13 102,2
102,1
  o cümlədən mobil rabitə
10 725,5
10 431,0
102,8
  Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
312 894,1
307 738,6
100,8*
  Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
45 154,3
44 618,2
100,4*
  Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları
70 998,4
65 956,2
107,6
  o cümlədən ixrac
53 530,7
53 423,9
100,2
  idxal
17 467,7
12 532,3
139,4
 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
504,5
433,2
116,5
        *) müqayisəli qiymətlər üzrə
        **) 2020 və 2019-cu illərin yanvar-fevral ayları göstəricisi

     1 mart 2020-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətən 3527 nəfər və ya 0,8 faiz artaraq 460069 nəfər təşkil etmişdir.

BAĞLA