Məlumatı yüklə

İstehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən ödənişli

xidmətlətin qiymət indeksləri


İqtisadi rayonlar
2020-ci ilin yanvar-mart ayları
2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,
faizlə
Abşeron iqtisadi rayonu
104,1
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu
104,2
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu
104,0
Lənkəran iqtisadi rayonu
104,2
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu
104,8
Aran iqtisadi rayonu
104,2
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu
104,8
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu
104,0


Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
102,0
Bakı şəhəri üzrə
102,8
Azərbaycan Respublikası üzrə
103,0

BAĞLA