Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilər


Müqayisə predmeti
2020-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki
2019-cu ilin yanvar-aprel ayları, faktiki
2020-ci ilin yanvar-aprel ayları 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
  Ümumi daxili məhsul, min manat
743 026,8
727 919,6
100,7*
  Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
1 615,3
1 594,9
101,3
  Sənaye məhsulu, min manat
337 363,0
330 716,0
100,9*
  Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
290 340,1
288 165,0
100,8
  Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
42 248,0
40 232,6
103,2*
  Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
4 665,4
4 740,0
98,4
  İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
17 652,7
17 268,0
102,2
  o cümlədən mobil rabitə
14 071,6
13 789,6
102,0
  Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
418 807,9
424 901,2
97,7*
  Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
57 910,0
60 395,1
95,1*
  Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları
122 804,1
117 689,7
104,3
  o cümlədən ixrac
98 810,0
98 313,4
100,5
  idxal
23 994,1
19 376,3
123,8
 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
519,3
433,3
119,8
        *) müqayisəli qiymətlər üzrə
        **) 2020 və 2019-cu illərin yanvar-mart ayları göstəricisi

     1 aprel 2020-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətən 3481 nəfər və ya 0,8 faiz artaraq 460216 nəfər təşkil etmişdir.

BAĞLA