Məlumatı yüklə

İstehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən

ödənişli xidmətlətin qiymət indeksləri


İqtisadi rayonlar
2020-ci ilin yanvar-aprel ayları
2019-cu ilin yanvar-aprel aylarına
nisbətən, faizlə
Abşeron iqtisadi rayonu
104,1
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu
104,1
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu
103,9
Lənkəran iqtisadi rayonu
104,2
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu
104,9
Aran iqtisadi rayonu
104,2
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu
104,7
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu
104,0


Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
101,4
Bakı şəhəri üzrə
102,8
Azərbaycan Respublikası üzrə
103,0

BAĞLA