Məlumatı yüklə

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 29 iyun 2020-ci il tarixə

taxıl biçininin gedişinə dair məlumat


Sıra
sayı
Şəhər və
rayonlar
Biçiləcək taxıl sahəsi,
hektar
Biçilən taxıl sahəsi,
hektar
Məhsul istehsalı,
ton
Məhsuldarlıq,
sentner/hektar
1
 Naxçıvan şəhəri
1028
191
535
28,0
2
 Şərur rayonu
4865
326
1121
34,4
3
 Babək rayonu
11767
3873
11743
30,3
4
 Ordubad rayonu
1804
1336
3823
28,6
5
 Culfa rayonu
7589
3344
10140
30,3
6
 Kəngərli rayonu
5906
3500
10374
29,6
7
 Şahbuz rayonu
1563
-
-
-
8
 Sədərək rayonu
2357
570
2039
35,8
Naxçıvan Muxtar Respublikası
üzrə cəmi

36879

13140

39775

30,3


BAĞLA