Məlumatı yüklə

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 13 iyul 2020-ci il tarixə

taxıl biçininin gedişinə dair məlumat


Sıra
sayı
Şəhər və
rayonlar
Biçiləcək taxıl sahəsi,
hektar
Biçilən taxıl sahəsi,
hektar
Məhsul istehsalı,
ton
Məhsuldarlıq,
sentner/hektar
1
 Naxçıvan şəhəri
1028
1018
3001
29,5
2
 Şərur rayonu
4865
3484
13024
37,4
3
 Babək rayonu
11767
8556
27246
31,8
4
 Ordubad rayonu
1804
1804
5135
28,5
5
 Culfa rayonu
7589
5859
15324
26,2
6
 Kəngərli rayonu
5906
5707
17014
29,8
7
 Şahbuz rayonu
1563
328
926
28,2
8
 Sədərək rayonu
2357
2357
8591
36,4
Naxçıvan Muxtar Respublikası
üzrə cəmi

36879

29113

90261

31,0


BAĞLA