Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilər


Müqayisə predmeti
2020-ci ilin yanvar-iyun ayları, faktiki
2019-cu ilin yanvar-iyun ayları, faktiki
2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
  Ümumi daxili məhsul, min manat
1 310 168,7
1 279 637,1
101,1*
  Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
2 847,6
2 801,3
101,7
  Sənaye məhsulu, min manat
561 563,2
550 110,7
101,0*
  Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
562 359,2
554 459,6
101,4
  Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
139 886,6
133 451,2
103,4*
  Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
7 562,0
7 667,4
98,6
  İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
27 615,8
26 797,0
103,1
  o cümlədən mobil rabitə
22 037,2
21 615,1
102,0
  Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
711 095,1
713 991,8
98,7*
  Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
95 529,0
97 111,6
97,6*
  Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları
222 735,5
219 259,4
101,6
  o cümlədən ixrac
192 653,5
191 612,2
100,5
  idxal
30 082,0
27 647,2
108,8
 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
520,0
440,0
118,2
        *) müqayisəli qiymətlər üzrə
        **) 2020 və 2019-cu illərin yanvar-may ayları göstəricisi

     1 iyun 2020-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətən 3134 nəfər və ya 0,7 faiz artaraq 460441 nəfər təşkil etmişdir.

BAĞLA