Məlumatı yüklə

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 27 iyul 2020-ci il tarixə

taxıl biçininin gedişinə dair məlumat


Sıra
sayı
Şəhər və
rayonlar
Biçiləcək taxıl sahəsi,
hektar
Biçilən taxıl sahəsi,
hektar
Məhsul istehsalı,
ton
Məhsuldarlıq,
sentner/hektar
1
 Naxçıvan şəhəri
1 028
1 028
3 014
29,3
2
 Şərur rayonu
4 865
4 865
19 185
39,4
3
 Babək rayonu
11 767
11 506
36 635
31,8
4
 Ordubad rayonu
1 804
1 804
5 135
28,5
5
 Culfa rayonu
7 589
7 410
19 532
26,4
6
 Kəngərli rayonu
5 906
5 906
17 707
30,0
7
 Şahbuz rayonu
1 563
1 151
3 169
27,5
8
 Sədərək rayonu
2 357
2 357
8 591
36,4
Naxçıvan Muxtar Respublikası
üzrə cəmi

36 879

36 027

112 968

31,4


BAĞLA