Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilər


Müqayisə predmeti
2020-ci ilin yanvar-iyul ayları, faktiki
2019-cu ilin yanvar-iyul ayları, faktiki
2020-ci ilin yanvar-iyul ayları 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
  Ümumi daxili məhsul, min manat
1 574 282,9
1 545 776,4
100,6*
  Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
3 420,9
3 382,4
101,1
  Sənaye məhsulu, min manat
648 741,2
636 155,1
100,9*
  Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
594 960,6
587 447,3
101,3
  Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
256 287,6
244 713,5
103,5*
  Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
9 096,9
9 220,0
98,7
  İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
32 216,7
31 205,5
103,2
  o cümlədən mobil rabitə
25 657,4
25 213,3
101,8
  Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
877 603,0
879 394,7
98,9*
  Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
117 977,7
119 548,8
97,9*
  Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları
256 878,1
253 361,0
101,4
  o cümlədən ixrac
223 138,9
221 587,8
100,7
  idxal
33 739,2
31 773,2
106,2
 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
524,8
449,3
116,8

            *) müqayisəli qiymətlər üzrə
           **) 2020 və 2019-cu illərin yanvar-iyun ayları göstəricisi

           1 iyul 2020-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətən 3024 nəfər və ya 0,7 faiz artaraq 460608 nəfər təşkil etmişdir.

BAĞLA