Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilər


Müqayisə predmeti
2020-ci ilin
yanvar-avqust ayları, faktiki
2019-cu ilin
yanvar-avqust ayları, faktiki
2020-ci ilin yanvar-avqust ayları 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
  Ümumi daxili məhsul, min manat
1 840 976,0
1 803 670,4
100,7*
  Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
3 999,5
3 945,0
101,4
  Sənaye məhsulu, min manat
758 415,7
742 932,8
101,0*
  Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
661 448,0
654 443,6
101,1
  Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
323 769,8
309 144,0
103,6*
  Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
10 663,3
10 809,3
98,6
  İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
37 130,2
35 522,0
104,5
  o cümlədən mobil rabitə
29 368,1
28 898,1
101,6
  Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
1 074 855,6
1 074 471,6
99,1*
  Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
143 303,3
144 572,8
98,3*
  Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları
328 123,4
325 495,0
100,8
  o cümlədən ixrac
288 051,0
285 764,9
100,8
  idxal
40 072,4
39 730,1
100,9
 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
527,6
454,5
116,1

            *) müqayisəli qiymətlər üzrə
           **) 2020 və 2019-cu illərin yanvar-iyul ayları göstəricisi

           1 avqust 2020-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətən 2771 nəfər və ya 0,6 faiz artaraq 460743 nəfər təşkil etmişdir.

BAĞLA