Məlumatı yüklə

İstehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən

ödənişli xidmətlətin qiymət indeksləri


İqtisadi rayonlar
2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları
2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarına
nisbətən, faizlə
 Abşeron iqtisadi rayonu
104,3
 Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu
103,8
 Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu
103,7
 Lənkəran iqtisadi rayonu
103,9
 Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu
104,7
 Aran iqtisadi rayonu
104,3
 Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu
104,6
 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu
103,6


 Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
100,5
 Bakı şəhəri üzrə
102,4
 Azərbaycan Respublikası üzrə
102,8

BAĞLA