Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilər


Müqayisə
predmeti
2020-ci il,
faktiki
2019-cu il,
faktiki
2020-ci il 2019-cu ilə nisbətən, faizlə
  Ümumi daxili məhsul, min manat
2 907 810,5
2 839 650,0
101,1*
  Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
6 310,4
6 201,5
101,8
  Sənaye məhsulu, min manat
1 040 475,9
1 014 971,5
101,4*
  Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
1 041 017,7
1 029 283,9
101,1
  Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
537 584,8
507 641,6
104,6*
  Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
16 757,6
16 961,1
98,8
  İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
55 491,3
52 762,2
105,2
  o cümlədən mobil rabitə
43 345,6
42 760,0
101,4
  Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
1 737 755,2
1 725 839,5
99,8*
  Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
243 489,3
242 776,7
99,5*
  Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları
510 547,4
497 068,6
102,7
  o cümlədən ixrac
428 520,4
425 539,4
100,7
  idxal
82 027,0
71 529,2
114,7
 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
531,7
475,0
111,9

            *) müqayisəli qiymətlər üzrə
           **) 2020 və 2019-cu illərin yanvar-noyabr ayları göstəricisi

           1 dekabr 2020-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 2343 nəfər və ya 0,5 faiz artaraq 461658 nəfər təşkil etmişdir.

BAĞLA