Məlumatı yüklə

İstehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən

ödənişli xidmətlətin qiymət indeksləri


İqtisadi rayonlar
2021-ci ilin yanvar-fevral ayları
2020-ci ilin yanvar-fevral aylarına
nisbətən, faizlə
 Abşeron iqtisadi rayonu
104,9
 Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu
103,8
 Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu
104,0
 Lənkəran iqtisadi rayonu
104,9
 Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu
104,0
 Aran iqtisadi rayonu
104,0
 Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu
105,9
 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu
103,5


 Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
103,0
 Bakı şəhəri üzrə
103,2
 Azərbaycan Respublikası üzrə
103,7

BAĞLA