Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilər


Müqayisə
predmeti
2021-ci ilin
yanvar-mart ayları,
faktiki
2020-ci ilin
yanvar-mart ayları,
faktiki
2021-ci ilin yanvar-mart
ayları 2020-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,
faizlə
  Ümumi daxili məhsul, min manat
557 426,3
548 388,9
100,6*
  Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
1 207,1
1 192,1
101,3
  Sənaye məhsulu, min manat
257 037,8
251 769,6
101,0*
  Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
191 560,1
189 403,7
101,1
  Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
31 270,4
29 652,8
104,2*
  Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
3 488,5
3 461,3
100,8
  İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
14 700,1
13 380,1
109,9
      o cümlədən mobil rabitə
10 891,7
10 725,5
101,5
  Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
310 470,3
312 894,1
98,3*
  Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
44 539,7
45 154,3
97,9*
  Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları
79 733,8
70 998,4
112,3
      o cümlədən ixrac
53 851,9
53 530,7
100,6
  idxal
25 881,9
17 467,7
148,2
 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
536,2
504,5
106,3

            *) müqayisəli qiymətlər üzrə
           **) 2021 və 2020-ci illərin yanvar-fevral ayları göstəricisi

           1 mart 2021-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 1731 nəfər və ya 0,4 faiz artaraq 461800 nəfər təşkil etmişdir.

BAĞLA