Məlumatı yüklə

İstehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən

ödənişli xidmətlətin qiymət indeksləri


İqtisadi rayonlar
2021-ci ilin yanvar-aprel ayları
2020-ci ilin yanvar-aprel aylarına
nisbətən, faizlə
 Abşeron iqtisadi rayonu
105,3
 Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu
103,9
 Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu
104,0
 Lənkəran iqtisadi rayonu
105,1
 Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu
103,9
 Aran iqtisadi rayonu
104,1
 Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu
105,7
 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu
103,4


 Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
102,5
 Bakı şəhəri üzrə
103,5
 Azərbaycan Respublikası üzrə
104,0

BAĞLA